Hoppa till innehållet

Utbildningen vänder sig till den som vill lära sig förstå och tolka kraven i en kontrollformsstandard och som är intresserad av att arbeta som Swedacs bedömare i ackrediteringsverksamheten för laboratorier/kontrollorgan/certifieringsorgan eller kanske ska arbeta som internrevisor.

Syftet med kontrollformsstandardutbildningen är att ge god förståelse för hur man ska läsa och tolka en kontrollformsstandard.
Bedömarutbildningsdelen går igenom hur en bedömning genomförs, krav på bedömare, bedömningsteknik, etc.

Kontrollformsstandardutbildningen erbjuds i följande standarder:

 • SS-EN ISO/IEC 17025:2018 – Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier
 • SS-EN ISO/IEC 17020:2012 – Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan
 • SS-EN ISO/IEC 15189:2022 – Kliniska laboratorier – Krav på kvalitet och kompetens

Detta under förutsättningen att det finns tillräckligt underlag av kursdeltagare per respektive kontrollformsstandard. Det är bara möjligt att gå en kontrollformstandardutbildning per tillfälle. Om ni kan tänka er flera kontrollformstandarder ange gärna ert andrahandsval under övriga upplysningar i anmälan.

Till denna kurs räknar Swedac med att ha deltagare från flera teknikområden. I mån av plats erbjuds kursen även till personer som avser att utföra internrevision på den egna verksamheten eller arbeta som konsulter inom respektive område. Maxantal är ca 20 st. deltagare.
Kursen är i första hand upplagd för att utbilda tekniska bedömare för Swedacs räkning. Det är obligatoriskt för en blivande teknisk bedömare att genomgå bedömarutbildningen inklusive aktuell kontrollformsstandardutbildning för att kunna arbeta som teknisk bedömare åt Swedac.

 • Tider: Kontrollformsstandardutbildningen genomförs måndagen den 7 oktober, kl. 09.00 till tisdagen den 8 oktober, kl. 17.00 och
  Bedömarutbildningen genomförs onsdagen den 9 oktober, kl. 09.00 till torsdagen den 10 oktober kl.17.00.

Utöver utbildningen som är 7-10 oktober 2024, är även vecka 14 beslutad för 2025. Reservera tid i din kalender om du inte har möjlighet att delta under höstens utbildning 2024.

Swedac reserverar sig för att planerad utbildning inte kan genomföras på planerat sätt och vid angiven tidpunkt, detta meddelas i så fall i god tid eller senast direkt efter att anmälningstiden löpt ut.

 • Anmälan: Anmälningsformulär – Sista anmälningsdag är 16 september 2024.
 • Kursavgift: Kursavgiften är 13 000 kr exkl. moms per del alltså 26 000 kr exkl. moms totalt om man väljer att delta på båda delarna. I kursavgiften inkluderas alla luncher och eftermiddagsfika. Kursavgiften faktureras från Swedac.
  Vid avbokning 3 veckor till 1 vecka före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.
  Vid avbokning kortare tid än 1 vecka debiteras 100% av kursavgiften.
 • Kursmaterial: Kommer att publiceras 2 veckor innan kursstart via en lösenordsskyddad sida på Swedacs webbplats, där lösenordet fås i deltagandebekräftelsen.
 • Kurslokal: Swedacs lokaler på Österlånggatan 9 i Borås.
 • Logi: Deltagare som önskar övernatta får själva ordna detta, det finns t.ex. gott om hotell i centrala Borås.