Hoppa till innehållet
Om Swedac

Har du förslag på hur vi kan förenkla våra tjänster? I så fall är du varmt välkommen att fylla i nedanstående formulär och skicka in.

Swedac är en av flera myndigheter som fått i uppdrag att förenkla för företag för att de ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Förenklingsarbetet ska vara en integrerad del av myndigheternas arbete och anpassas utifrån varje myndighets verksamhet med målet att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader samt förbättra bemötande och service gentemot näringslivet där så är relevant. Läs mer om uppdraget här.

Har du istället ett formellt klagomål mot Swedac, fyll i formuläret här.

Om du lämnar dina kontaktuppgifter i formuläret nedan möjliggör du för oss att ställa eventuella följdfrågor till dig.