Hoppa till innehållet
Lag & Rätt

Här publiceras samtliga Swedacs gällande föreskrifter samt föreskrifter som beslutats men ännu inte trätt i kraft.

  2022

 • STAFS 2022:5 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om värmeenergimätare
 • 2022

 • STAFS 2022:4 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om vattenmätare
 • 2022

 • STAFS 2022:3 Swedacs föreskrifter om installation och besiktning av taxameterutrustning
 • 2022

 • STAFS 2022:2 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om tillsatsanordningar till taxametrar
 • 2022

 • STAFS 2022:1 Swedacs föreskrifter om taxametrar
 • 2020

 • STAFS 2020:2 Swedacs föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (STAFS 2009:26) om måttenheter
 • 2020

 • STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
 • 2019

 • STAFS 2019:10 Swedacs föreskrifter om tillsynsavgifter för mätare för aktiv elenergi
 • 2019

 • STAFS 2019:9 Swedacs föreskrifter om tillsynsavgifter för vatten- och värmemätare
 • 2019

 • STAFS 2019:8 Swedacs föreskrifter om avgifter vid återkommande kontroll av vågar och bränsle-mätdon
 • 2019

 • STAFS 2019:7 Swedacs föreskrifter om avgifter för anmälda organ när ackreditering ligger till grund för anmälan
 • 2019

 • STAFS 2019:6 Swedacs föreskrifter om avgifter för ackrediterade eller godkända laboratorier, producenter av referensmaterial och arrangörer av program för kompetensprövning
 • 2019

 • STAFS 2019:5 Swedacs föreskrifter om avgifter för certifieringsorgan, organ för validering och verifiering samt miljökontrollanter enligt EMAS
 • 2019

 • STAFS 2019:4 Swedacs föreskrifter om avgifter för ackrediterade kontrollorgan
 • 2019

 • STAFS 2019:3 Föreskrift om upphävande av Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:20) om evalueringsorganisationer som utvärderar IT-säkerhet samt (STAFS 2007:21) om ackreditering av organ som certifierar IT-säkerhet
 • 2019

 • STAFS 2019:2 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem av överförd el
 • 2018

 • STAFS 2018:14 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:21) om organ som certifierar IT-säkerhet
 • 2018

 • STAFS 2018:11 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter (STAFS 2013:6) om ackreditering av organ som certifierar personer
 • 2018

 • STAFS 2018:5 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2016:12) om icke-automatiska vågar
 • 2018

 • STAFS 2018:4 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter (STAFS 2016:7) om automatiska vågar
 • 2018

 • STAFS 2018:2 Swedacs föreskrifter om kontrollstämpling av och kontrollformer för ädelmetallarbeten
 • 2018

 • STAFS 2018:1/UPPHÄVD Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter (STAFS 2017:11) om avgifter för certifieringsorgan, organ för validering och verifiering samt miljökontrollanter enligt Emas
 • 2017

 • STAFS 2017:8 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:21 om organ som certifierar IT-säkerhet
 • 2017

 • STAFS 2017:1 Swedacs föreskrifter om färdigförpackade varor
 • 2016

 • STAFS 2016:15 Föreskrifter om ändring i STAFS 2012:5 om tillsatsanordningar till taxametrar
 • 2016

 • STAFS 2016:14 Föreskrifter om ändring i STAFS 2016:12 om icke-automatiska vågar
 • 2016

 • STAFS 2016:13 Föreskrifter om ändring i STAFS 2016:1 om mätinstrument
 • 2016

 • STAFS 2016:12 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om icke-automatiska vågar
 • 2016

 • STAFS 2016:11 Swedacs föreskrifter om avgasmätare
 • 2016

 • STAFS 2016:10 Swedacs föreskrifter om dimensionsmätinstrument
 • 2016

 • STAFS 2016:9 Swedacs föreskrifter om längdmått och volymmått för utskänkning
 • 2016

 • STAFS 2016:8 Swedacs föreskrifter om taxametrar
 • 2016

 • STAFS 2016:7 Swedacs föreskrifter om automatiska vågar
 • 2016

 • STAFS 2016:6 Swedacs föreskrifter om mätsystem för andra vätskor än vatten
 • 2016

 • STAFS 2016:5 Swedacs föreskrifter om värmeenergimätare
 • 2016

 • STAFS 2016:4 Swedacs föreskrifter om mätare för aktiv elenergi
 • 2016

 • STAFS 2016:3 Swedacs föreskrifter om gasmätare och volymomvandlare
 • 2016

 • STAFS 2016:2 Swedacs föreskrifter om vattenmätare
 • 2016

 • STAFS 2016:1 Swedacs föreskrifter om mätinstrument
 • 2015

 • STAFS 2015:22/UPPHÄVD Föreskrifter om ändring i STAFS 2013:11 om avgifter för anmälda organ när ackreditering inte ligger till grund för anmälan
 • 2015

 • STAFS 2015:14 Swedacs föreskrifter om avgifter för registrering av namnstämplar avsedda för ädelmetallarbeten
 • 2015

 • STAFS 2015:12 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:6) om anmälda organ inom vissa områden
 • 2015

 • STAFS 2015:7 Föreskrifter om ändring i STAFS 2009:8 om mätsystem för mätning av överförd el
 • 2015

 • STAFS 2015:6 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om anmälda organ inom vissa områden
 • 2015

 • STAFS 2015:5 Föreskrifter om ändring i STAFS 2009:26 om måttenheter
 • 2015

 • STAFS 2015:3 Föreskrifter om ändring i STAFS 2009:9 om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi
 • 2015

 • STAFS 2015:2 Föreskrifter om ändring i STAFS 2009:8 om mätsystem för mätning av överförd el
 • 2014

 • STAFS 2014:12 Föreskrifter om ändring i STAFS 1999:5 för ackrediterade kontrollorgan Typ A (besiktningsorgan) för kontroll av lyftanordningar, transportanordningar m.m.
 • 2014

 • STAFS 2014:11 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter (STAFS 2008:4) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed (GLP)
 • 2014

 • STAFS 2014:5 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:19 om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar
 • 2014

 • STAFS 2014:4 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:3 om återkommande kontroll av mätsystem för andra vätskor än vatten
 • 2014

 • STAFS 2014:3 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:2 om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare
 • 2014

 • STAFS 2014:2 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:1 om återkommande kontroll av automatiska vågar
 • 2014

 • STAFS 2014:1 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:19 om installation och besiktning av taxameterutrustning
 • 2013

 • STAFS 2013:18 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:21 om organ som certifierar IT-säkerhet
 • 2013

 • STAFS 2013:17 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:20 om evalueringsorganisationer som utvärderar IT-säkerhet
 • 2013

 • STAFS 2013:12 Föreskrifter om ändring i STAFS 2008:4 om införande av OECD:s principer om införandet av god laboratoriesed (GLP)
 • 2013

 • STAFS 2013:11 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om avgifter för anmälda organ när ackreditering inte ligger till grund för anmälan
 • 2013

 • STAFS 2013:6/UPPHÄVD Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar personer
 • 2013

 • STAFS 2013:5/UPPHÄVD Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar produkter
 • 2013

 • STAFS 2013:3 Föreskrifter om ändring i STAFS 2003:5 om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder
 • 2012

 • STAFS 2012:10 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ
 • 2012

 • STAFS 2012:8 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2003:5) om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder
 • 2012

 • STAFS 2012:6/UPPHÄVD Swedacs föreskrifter om ackreditering av organ för validering och verifiering av växthusgaser
 • 2012

 • STAFS 2012:5 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om tillsatsanordningar till taxametrar
 • 2012

 • STAFS 2012:4 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:19 om installation och besiktning av taxameterutrustning
 • 2011

 • STAFS 2011:35/UPPHÄVD Swedacs föreskrifter om ackreditering av producenter av referensmaterial
 • 2011

 • STAFS 2011:34/UPPHÄVD Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av arrangörer av program för kompetensprövning.
 • 2011

 • STAFS 2011:33/UPPHÄVD Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
 • 2011

 • STAFS 2011:28 Föreskrifter om ändring i STAFS 2011:5 om anmälda organ
 • 2011

 • STAFS 2011:18/UPPHÄVD Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan
 • 2011

 • STAFS 2011:14 Föreskrifter om ändring i STAFS 2009:9 om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi
 • 2011

 • STAFS 2011:13 Föreskrifter om ändring i STAFS 2009:8 om mätsystem för mätning av överförd el
 • 2011

 • STAFS 2011:12 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:19 om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar
 • 2011

 • STAFS 2011:11 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:3 om återkommande kontroll av mätsystem för andra vätskor än vatten
 • 2011

 • STAFS 2011:10 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:2 om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare
 • 2011

 • STAFS 2011:9 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:1 om återkommande kontroll av automatiska vågar
 • 2011

 • STAFS 2011:7 Föreskrifter om ändring i STAFS 1993:16 om EEG-märkning av flaskor som tjänar som mätbehållare
 • 2011

 • STAFS 2011:6 Föreskrifter om ändring i STAFS 1993:14 om EEG-märkning av mätdon
 • 2011

 • STAFS 2011:5 Swedacs föreskrifter och allmänna råd för anmälda organ
 • 2010

 • STAFS 2010:11/UPPHÄVD Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av miljökontrollanter enligt Emas
 • 2009

 • STAFS 2009:28 Föreskrifter om ändring i STAFS 2008:8 om ansvarsstämplar hos ädelmetallarbeten
 • 2009

 • STAFS 2009:26 Swedacs föreskrifter om måttenheter
 • 2009

 • STAFS 2009:17 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:8 om värmemätare
 • 2009

 • STAFS 2009:16 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:10
 • 2009

 • STAFS 2009:15 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:5 om vattenmätare
 • 2009

 • STAFS 2009:14 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:11 om taxametrar
 • 2009

 • STAFS 2009:13 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:6 om gasmätare och volymomvandlare
 • 2009

 • STAFS 2009:12 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:7 om mätare för aktiv elenergi
 • 2009

 • STAFS 2009:11 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:9 om mätsystem för andra vätskor än vatten
 • 2009

 • STAFS 2009:10 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:14 om avgasmätare
 • 2009

 • STAFS 2009:9 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi
 • 2009

 • STAFS 2009:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om mätsystem för mätning av överförd el
 • 2008

 • STAFS 2008:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ansvarsstämplar hos ädelmetallarbeten
 • 2008

 • STAFS 2008:4 Swedacs föreskrifter om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed (GLP)
 • 2008

 • STAFS 2008:1 Föreskrifter om ändring i STAFS 1993:14 om EEG-märkning av mätdon
 • 2007

 • STAFS 2007:19 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar.
 • 2007

 • STAFS 2007:13/UPPHÄVD Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
 • 2007

 • STAFS 2007:10/UPPHÄVD Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som planerar, utför och rapporterar effektivitetsstudier enligt GEP
 • 2007

 • STAFS 2007:3 Swedacs föreskrifter om återkommande kontroll av mätsystem för andra vätskor än vatten
 • 2007

 • STAFS 2007:2 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare
 • 2007

 • STAFS 2007:1 Swedacs föreskrifter om återkommande kontroll av automatiska vågar
 • 2006

 • STAFS 2006:21 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:10
 • 2006

 • STAFS 2006:19 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om installation och besiktning av taxameterutrustning
 • 2005

 • STAFS 2005:14 Föreskrifter om ändringar i vissa föreskrifter
 • 2003

 • STAFS 2003:12/UPPHÄVD Swedacs särskilda föreskrifter för ackrediterade laboratorier verksamma inom teknikområdet oförstörande provning
 • 2003

 • STAFS 2003:5 Swedacs särskilda föreskrifter om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder
 • 2002

 • STAFS 2002:5 Swedacs föreskrifter för organ utsedda för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse under avtal om ömsesidigt erkännande (MRA)
 • 1993

 • STAFS 1993:16 Swedacs föreskrifter om EEG-märkning av flaskor som tjänar som mätbehållare
 • 1993

 • STAFS 1993:14 Swedacs föreskrifter om EEG-märkning av mätdon

Bevaka innehåll

När något uppdateras i föreskriftslistan skickas en notifikation.