Hoppa till innehållet
Lag & Rätt

Här finns Swedacs föreskrifter publicerade. Det finns både föreskrifter som är gällande nu samt sådana föreskrifter som ännu inte har trätt i kraft men som kommer att göra det.

  2024

 • STAFS 2024:5 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och de allmänna råden (STAFS 2003:5) om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder
 • 2024

 • STAFS 2024:4 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om dimensionsmätinstrument
 • 2024

 • STAFS 2024:3 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om längdmått och volymmått för utskänkning
 • 2024

 • STAFS 2024:2 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om gasmätare och volymomvandlare
 • 2024

 • STAFS 2024:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om kylenergimätare
 • 2023

 • STAFS 2023:9 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om tillsynsavgifter för vatten- och värmeenergimätare
 • 2023

 • STAFS 2023:8 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om tillsynsavgifter för mätsystem för mätning av överförd el
 • 2023

 • STAFS 2023:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om avgifter för registrering av namnstämplar avsedda för ädelmetallarbeten
 • 2023

 • STAFS 2023:6 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om avgifter vid återkommande kontroll av vågar och bränslemätdon
 • 2023

 • STAFS 2023:5 Föreskrifter om ändring i Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (STAFS 2022:14) om avgifter för ackrediterade organ m.m.
 • 2023

 • STAFS 2023:4 STAFS 2023:4 – UTGÅR
 • 2023

 • STAFS 2023:3 STAFS 2023:3 – UTGÅR
 • 2023

 • STAFS 2023:2 STAFS 2023:2 – UTGÅR
 • 2023

 • STAFS 2023:1 STAFS 2023:1 – UTGÅR
 • 2022

 • STAFS 2022:15 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om värmekostnadsfördelare
 • 2022

 • STAFS 2022:14 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om avgifter för ackrediterade organ m.m.
 • 2022

 • STAFS 2022:12 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om tillsynsavgifter för mätare för aktiv elenergi
 • 2022

 • STAFS 2022:11 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om tillsynsavgifter för vatten- och värmemätare
 • 2022

 • STAFS 2022:9 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om mätsystem för mätning av överförd el
 • 2022

 • STAFS 2022:8 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om mätare för aktiv elenergi
 • 2022

 • STAFS 2022:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett
 • 2022

 • STAFS 2022:6 Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2016:1) om mätinstrument
 • 2022

 • STAFS 2022:5 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om värmeenergimätare
 • 2022

 • STAFS 2022:4 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om vattenmätare
 • 2022

 • STAFS 2022:3 Swedacs föreskrifter om installation och besiktning av taxameterutrustning
 • 2022

 • STAFS 2022:2 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om tillsatsanordningar till taxametrar
 • 2022

 • STAFS 2022:1 Swedacs föreskrifter om taxametrar
 • 2020

 • STAFS 2020:2 Swedacs föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (STAFS 2009:26) om måttenheter
 • 2020

 • STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
 • 2019

 • STAFS 2019:3 Föreskrift om upphävande av Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:20) om evalueringsorganisationer som utvärderar IT-säkerhet samt (STAFS 2007:21) om ackreditering av organ som certifierar IT-säkerhet
 • 2019

 • STAFS 2019:2 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem av överförd el
 • 2018

 • STAFS 2018:14 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:21) om organ som certifierar IT-säkerhet
 • 2018

 • STAFS 2018:11 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter (STAFS 2013:6) om ackreditering av organ som certifierar personer
 • 2018

 • STAFS 2018:5 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2016:12) om icke-automatiska vågar
 • 2018

 • STAFS 2018:4 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter (STAFS 2016:7) om automatiska vågar
 • 2018

 • STAFS 2018:2 Swedacs föreskrifter om kontrollstämpling av och kontrollformer för ädelmetallarbeten
 • 2017

 • STAFS 2017:8 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:21 om organ som certifierar IT-säkerhet
 • 2017

 • STAFS 2017:1 Swedacs föreskrifter om färdigförpackade varor
 • 2016

 • STAFS 2016:12 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om icke-automatiska vågar
 • 2016

 • STAFS 2016:11 Swedacs föreskrifter om avgasmätare
 • 2016

 • STAFS 2016:7 Swedacs föreskrifter om automatiska vågar
 • 2016

 • STAFS 2016:6 Swedacs föreskrifter om mätsystem för andra vätskor än vatten
 • 2016

 • STAFS 2016:1 Swedacs föreskrifter om mätinstrument
 • 2015

 • STAFS 2015:12 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:6) om anmälda organ inom vissa områden
 • 2015

 • STAFS 2015:7 Föreskrifter om ändring i STAFS 2009:8 om mätsystem för mätning av överförd el
 • 2015

 • STAFS 2015:5 Föreskrifter om ändring i STAFS 2009:26 om måttenheter
 • 2015

 • STAFS 2015:3 Föreskrifter om ändring i STAFS 2009:9 om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi
 • 2015

 • STAFS 2015:2 Föreskrifter om ändring i STAFS 2009:8 om mätsystem för mätning av överförd el
 • 2014

 • STAFS 2014:12 Föreskrifter om ändring i STAFS 1999:5 för ackrediterade kontrollorgan Typ A (besiktningsorgan) för kontroll av lyftanordningar, transportanordningar m.m.
 • 2014

 • STAFS 2014:11 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter (STAFS 2008:4) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed (GLP)
 • 2014

 • STAFS 2014:5 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:19 om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar
 • 2014

 • STAFS 2014:4 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:3 om återkommande kontroll av mätsystem för andra vätskor än vatten
 • 2014

 • STAFS 2014:3 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:2 om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare
 • 2014

 • STAFS 2014:2 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:1 om återkommande kontroll av automatiska vågar
 • 2013

 • STAFS 2013:18 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:21 om organ som certifierar IT-säkerhet
 • 2013

 • STAFS 2013:17 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:20 om evalueringsorganisationer som utvärderar IT-säkerhet
 • 2013

 • STAFS 2013:12 Föreskrifter om ändring i STAFS 2008:4 om införande av OECD:s principer om införandet av god laboratoriesed (GLP)
 • 2013

 • STAFS 2013:11 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om avgifter för anmälda organ när ackreditering inte ligger till grund för anmälan
 • 2013

 • STAFS 2013:3 Föreskrifter om ändring i STAFS 2003:5 om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder
 • 2012

 • STAFS 2012:10 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ
 • 2012

 • STAFS 2012:8 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2003:5) om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder
 • 2011

 • STAFS 2011:28 Föreskrifter om ändring i STAFS 2011:5 om anmälda organ
 • 2011

 • STAFS 2011:14 Föreskrifter om ändring i STAFS 2009:9 om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi
 • 2011

 • STAFS 2011:13 Föreskrifter om ändring i STAFS 2009:8 om mätsystem för mätning av överförd el
 • 2011

 • STAFS 2011:12 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:19 om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar
 • 2011

 • STAFS 2011:11 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:3 om återkommande kontroll av mätsystem för andra vätskor än vatten
 • 2011

 • STAFS 2011:10 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:2 om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare
 • 2011

 • STAFS 2011:9 Föreskrifter om ändring i STAFS 2007:1 om återkommande kontroll av automatiska vågar
 • 2011

 • STAFS 2011:7 Föreskrifter om ändring i STAFS 1993:16 om EEG-märkning av flaskor som tjänar som mätbehållare
 • 2011

 • STAFS 2011:6 Föreskrifter om ändring i STAFS 1993:14 om EEG-märkning av mätdon
 • 2009

 • STAFS 2009:28 Föreskrifter om ändring i STAFS 2008:8 om ansvarsstämplar hos ädelmetallarbeten
 • 2009

 • STAFS 2009:26 Swedacs föreskrifter om måttenheter
 • 2009

 • STAFS 2009:17 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:8 om värmemätare
 • 2009

 • STAFS 2009:16 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:10
 • 2009

 • STAFS 2009:15 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:5 om vattenmätare
 • 2009

 • STAFS 2009:14 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:11 om taxametrar
 • 2009

 • STAFS 2009:13 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:6 om gasmätare och volymomvandlare
 • 2009

 • STAFS 2009:12 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:7 om mätare för aktiv elenergi
 • 2009

 • STAFS 2009:11 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:9 om mätsystem för andra vätskor än vatten
 • 2009

 • STAFS 2009:10 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:14 om avgasmätare
 • 2008

 • STAFS 2008:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ansvarsstämplar hos ädelmetallarbeten
 • 2008

 • STAFS 2008:4 Swedacs föreskrifter om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed (GLP)
 • 2008

 • STAFS 2008:1 Föreskrifter om ändring i STAFS 1993:14 om EEG-märkning av mätdon
 • 2007

 • STAFS 2007:19 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar.
 • 2007

 • STAFS 2007:3 Swedacs föreskrifter om återkommande kontroll av mätsystem för andra vätskor än vatten
 • 2007

 • STAFS 2007:2 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare
 • 2007

 • STAFS 2007:1 Swedacs föreskrifter om återkommande kontroll av automatiska vågar
 • 2006

 • STAFS 2006:21 Föreskrifter om ändring i STAFS 2006:10
 • 2005

 • STAFS 2005:14 Föreskrifter om ändringar i vissa föreskrifter
 • 1993

 • STAFS 1993:16 Swedacs föreskrifter om EEG-märkning av flaskor som tjänar som mätbehållare
 • 1993

 • STAFS 1993:14 Swedacs föreskrifter om EEG-märkning av mätdon

Bevaka innehåll

När något uppdateras i föreskriftslistan skickas en notifikation.