Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd om automatiska vågar. Ändring av 2, 3, 7 och 9 §§ samt bilaga.
Grundförfattning: STAFS 2016:7
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon.