Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller de krav som måste uppfyllas av gasmätare och volymomvandlare för att de ska få förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning.
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Celexnummer: 32014L0032

Relaterade ämnesområden