Hoppa till innehållet
Om Swedac

Som nationellt ackrediteringsorgan ska Swedac se till att ackrediterade organ (exempelvis företag, regioner, organisationer och enskilda näringsidkare som är ackrediterade av Swedac) lever upp till de krav som ställs på dem för att vara ackrediterade.

Om du har ett klagomål mot Swedac som handlar om hur vi utför vårt uppdrag som ackrediteringsorgan är du välkommen att vända dig till oss med ditt klagomål. Läs mer här om vilka klagomål Swedac kan utreda, hur utredningen går till och hur du skickar in ditt klagomål till oss.

Vilka klagomål mot Swedac kan vi utreda?

Swedac utreder klagomål som handlar om hur vi utför vårt uppdrag som nationellt ackrediteringsorgan.

Så går utredningen av ett klagomål mot Swedac till

När Swedac har tagit emot ett klagomål kommer en av myndighetens jurister att vara ansvarig handläggare för klagomålet. När ärendet anses vara färdigutrett ska Swedac fatta ett beslut som du kommer att få information om.

Det kan ditt klagomål leda till

Swedac kan behöva vidta olika åtgärder med anledning av klagomål som har riktats mot oss. Det är inte säkert att du som klagande kan få information om vilka åtgärder ditt klagomål leder till eftersom det kan röra sig om till exempel personalåtgärder som skyddas av sekretess.

Information som kan komma fram genom klagomål riktade mot Swedac är en viktig del av vårt förbättringsarbete.

Du kan inte skicka in klagomål och vara anonym

Du kan inte skicka in ett klagomål och samtidigt vara anonym. Om du vill framföra information till Swedac och samtidigt vara anonym kan du göra det genom att skicka in en synpunkt i formuläret fråga/synpunkt och kryssa i att du vill vara anonym och inte uppge några kontaktuppgifter. I det fallet kommer du inte kunna få information av vad som händer i ärendet.

Tänk på att inte skriva några kontaktuppgifter i formuläret eftersom kontaktuppgifter som skickas in till Swedac blir en allmän handling som kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Så här skickar du in ett klagomål mot Swedac

Fyll i formuläret som du hittar längst ner på denna sida. Beskriv vad du vill klaga på så noga du kan. Du kan senare även bifoga bilder eller dokument om det är relevant för ditt klagomål.

 

Kontaktuppgifter som skickas in till Swedac blir en allmän handling som kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

När du har skickat in klagomålet till Swedac får du en bekräftelse via e-post. Där står ärendenumret för ditt klagomål. När klagomålet har registrerats hos oss kan du skicka in bilder eller dokument som är relevanta för ditt klagomål. Skicka dina filer till registrator@swedac.se och ange ärendenumret.