Hoppa till innehållet

Så är det att arbeta på en myndighet

Swedac är en statlig myndighet. Inom staten finns många vitt skilda roller. Alla handlar om att styra och utveckla Sverige.

Som statlig myndighet är Swedac en arbetsplats som är del av något större. Ett statligt arbete innebär att du bidrar till samhällsnytta för alla som bor, vistas och verkar i Sverige och att du är med och bygger landets relationer med omvärlden.

Statens uppdrag är att på ett tillgängligt, rättssäkert och effektivt sätt utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som riksdag och regering har beslutat om. Den statliga sektorn består av verksamheter med mycket varierande och kvalificerade arbeten. Cirka 270 000 statligt anställda arbetar dagligen med exempelvis högre utbildning, brottsbekämpning, skydd av våra gränser och internationellt arbete.

Som statligt anställd arbetar du i allmänhetens tjänst på uppdrag av medborgarna via riksdag och regering. Verksamheten styrs av de offentligrättsliga lagarna som gäller både myndigheter och statliga affärsverk.

Alla som arbetar som statligt anställda verkar utifrån en gemensam värdegrund. Den utgår ifrån lagar och förordningar.

Värdegrund för statliga myndigheter:
Demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, effektivitet och respekt för alla människors lika värde.