Hoppa till innehållet
Tjänster

Swedacs ackrediteringssymbol står för kvalitet och säkerhet.

Tre gula kronor, två uppe och en under. Runt kronorna står det Swedac Ackreditering.

Ackred. nr 0000
Kontroll
ISO/IEC 17020 (A)

Ovan är ett exempel på hur ackrediteringssymbolen kan se ut, med det ackrediterade organets ackrediteringsnummer över den aktuella standarden. Ackrediteringssymbolen kan också vara svartvit, beroende på i vilket sammanhang den används. I andra länder finns ackrediteringsorgan motsvarande Swedac. Swedac erkänner deras ackrediteringssymboler om de är signatärer till de internationella avtal som finns inom området.

Hur får symbolen användas?

Exakt vilka regler som gäller för hur ackrediteringssymbolen får användas finns i föreskriften STAFS 2020:1 , och i Swedacs policy Swedac DOC 20:1 ges vägledning för tillämpning av kraven.

När en verksamhet får en ackreditering skickas ackrediteringssymbolen för att kunna användas på rapporter, certifikat och webb. Endast en representant från den ackrediterade verksamheten kan beställa nya original från Swedac.

Varje symbol unik

Bara organisationer som är ackrediterade (benämns ibland ”organ”) av Swedac får använda ackrediteringssymbolen. Symbolen innebär att verksamheten bedömts och godkänts enligt en viss standard. Varje ackrediteringssymbol är unik och innehåller beteckningen för den standard som ackrediteringen gäller tillsammans med det ackrediterade organets ackrediteringsnummer.

Ackrediteringens omfattning

Ett kontrollorgan kan vara ackrediterat för en eller flera typer av besiktningar, ett certifieringsorgan för vissa certifieringar mot standarder, ett validering- och verifieringsorgan för att bekräfta påståenden kopplade till vissa program och ett laboratorium för ett antal specifika metoder. Det är därför viktigt att kontrollera vad ackrediteringen gäller. Vad som ingår i ackrediteringens omfattning framgår av Swedacs ackrediteringsregister. Information om vilka standarder som är aktuella finns här på webbplatsen.