Hoppa till innehållet
Tjänster

En viktig del i att säkerställa att produkter som finns på marknaden är säkra och uppfyller aktuella krav är den kontroll som utförs av ett anmält organ. Det gäller bland annat produkter som byggprodukter, mätinstrument och leksaker. I de allra flesta fallen är kontrollen förutsättning för att produkterna ska kunna CE-märkas. Nedan beskriver vi hur det går till.

Anmälda organ

Anmälda organ (Notified Bodies på engelska) är oberoende företag som kontrollerar att tillverkare av produkter säkerställer att produkterna uppfyller EU:s regler. Det sker genom provning, kontroll och certifiering.

Namnet anmälda organ kommer från att medlemslandet som de arbetar i ska anmäla företaget som godkänts till EU-kommissionen. En förteckning över alla anmälda organ som arbetar inom EU finns i Europeiska kommissionens publika databas SMCS portal (tidigare Nando).

Swedac är den svenska anmälande myndigheten för samtliga områden förutom för medicintekniska produkter. För de produkterna är Läkemedelsverket anmälande myndighet i Sverige.

Den anmälande myndigheten ger ackrediteringsavdelningen på Swedac i uppdrag att genom ackreditering bedöma och löpande säkerställa att ett företag som vill bli anmält organ uppfyller kraven. Vi säkerställer också att samråd sker med ansvariga myndigheter. Information om de ansvariga myndigheterna hittar du samlat på Marknadskontrollrådets webbplats.