Hoppa till innehållet
Tjänster

Ackreditering på tre minuter

Ackrediteringens öppna system

Ackreditering är ett internationellt system med en gemensam lagstiftning inom EU. Enligt EU Förordning (EG) 765/2008 ska varje land ha ett nationellt ackrediteringsorgan som är utsett av landets regering.

I Sverige är det laboratorier, certifierings-, kontroll- validerings och verifieringsorgan som bedömer om varor och tjänster uppfyller lagstiftningens krav. För att kunna lita på att bedömningarna görs på ett oberoende och kompetent sätt utfärdar Swedac ackrediteringar och utövar tillsyn.

Tidigare fanns statliga provningsmonopol som utförde provning, men i dag utförs provning under ackreditering i ett öppet system. Det innebär att varje organ med en ackreditering kan utföra de specifika uppgifter som de ackrediterats för. Öppna system är idag huvudregeln för länderna inom EU.

Enligt avtal mellan ackrediteringsorgan kan provning, kalibrering, certifiering, kontroll, validering och verifiering som görs av ett ackrediterat organ godkännas även i andra länder. Det innebär fördelar för tillverkare som inte behöver låta prova eller certifiera produkter på nytt vid export, och för upphandlare som kan lita på intyg som är utfärdade i ett annat land. Samarbetet utvecklas och allt fler ackrediteringsorgan ansluter sig till avtalen.

Ackrediteringsorgan i Europa samarbetar också i bedömningar över gränserna. När så sker ska bestämmelserna i (EG) 765/2008 och i EAs regelverk följas. Huvudregeln är att det nationella ackrediteringsorganet utför bedömningar inom det egna landets gränser. Swedac har en policy för hur det agerar i olika fall som kan uppstå.