Hoppa till innehållet
Tjänster

Välkommen till kompetenscentrum inom reglerad mätteknik!

Flera personer i möte

Här samlar vi allt som rör utveckling inom området. Syftet är att systematiskt och aktivt omvärldsbevaka viktiga sektorer i samhället. Det kan till exempel handla om utveckling inom teknik och regelverk, marknadsutveckling och från politiska signaler. Med ett brett samarbete med olika aktörer och stort kunskapsinflöde kan vi göra analyser och synteser som kan ge nytta och stöttning i viktiga frågor.

Kompetenscentrum kan även fungera som en resurs som erbjuder support och rådgivning till myndigheter, organisationer och företag inom mättekniksfrågor.

Kort och gott: med vårt kompetenscentrum vill vi stötta och driva samhällsutvecklingen inom reglerad mätteknik!

Framtidens energistationer

Ett exempel på hur Avdelningen för reglerad mätteknik jobbar med både omvärldsbevakning och att sprida kunskap om mätteknik är rapporten: ”Framtidens energistationer – Om att ställa krav på mätteknik i en föränderlig omvärld”.

Här belyses dagens situation där det nu finns många alternativa drivmedel att välja mellan när bilen ska tankas. Men det är bara diesel och bensin som omfattas av ett konsumentskydd som ska ge tillit att du bara betalar för den mängd du tankar. Detta skydd saknas för alternativa drivmedel, så som el. I rapporten resonerar Swedac kring hur samhället kan tänkas se på vikten av en genomtänkt och mer omfattande reglering för framtidens energistationer.

Rapporten vänder sig i första hand till berörda inom branschen men också den intresserade allmänheten.

Ta del av rapporten här: Framtidens energistationer.