Hoppa till innehållet
Om Swedac.se

Swedac står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur swedac.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från swedac.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, fyll i formuläret längst ned på denna sida eller skicka e-post till registrator@swedac.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 • Knappar och filmer går inte att nå med tangentbord.
 • Kontrasten mellan texter, ikoner och bakgrund kan vara otillräcklig. Det gäller även kontrasten mellan texter på bilder och i filmer.
 • Länkar, felmeddelanden och andra viktiga delar kan vara svåra att upptäcka eftersom de endast är markerade med färg.
 • Film saknar undertexter och förklarande berättarröst på vissa delar.
 • Om man vänder skärmen på mobil till liggande läge blir texter och funktioner svåra att läsa och använda.
 • När användaren skriver fel format på e-post i ett fält får den inte veta vad som har blivit fel.
 • Listor är inte alltid uppmärkta vilket försvårar navigeringen.
 • Zoomar användaren in hela webbplatsen eller texten kan kontrasterna bli låg, information och funktioner försvinner både på mobil och dator.
 • När användare klickar på en länk, får de inte alltid reda på vart länken tar dem.
 • Automatisk ifyllnad av information så som namn eller e-post i formulär fungerar inte.
 • Fält i formulär saknar etiketter.
 • Nya sidor kan öppnas oväntat i rullistor eller om användaren försöker se fler länkar i en länklista.
 • Animationen på startsidan kan inte pausas.
 • Vid navigering utan mus går det inte alltid att se var på sidan fokuset är.
 • ”Hoppa till innehåll”-genvägen fungerar inte som förväntat.
 • Dokument på webbplatsen är inte tillgängliga.

Problem för användare med skärmläsare

 • Användare med skärmläsare kan missa att vissa fält i formulär är obligatoriska.
 • Några bilder och ikoner som skulle ha varit dolda läses upp av skärmläsare.
 • Bilder saknar ibland bildbeskrivning.
 • Information går förlorad för användare med skärmläsare eftersom vissa meddelande inte blir upplästa.
 • Webbplatsens olika delar har inte tillräckligt med hjälpande markörer för navigering med skärmläsare.
 • Text ser ibland ut som rubriker, även att det inte är det. Vilket försvårar navigeringen med skärmläsare.
 • Texter på andra språk än svenska kan vara svåra att förstå för användare med skärmläsare eftersom de inte berättar att de är på ett annat språk.
 • Säkerhetskontroller i formulär för att stoppa spam är svåra att förstå med skärmläsare, bland annat för att det inte finns på svenska.
 • Texter och diagram finns bara på bilder, vilket gör att de inte blir upplästa med skärmläsning.
 • Tabeller kan vara svåra att förstå eftersom rubriker och texter ibland har ologisk uppläsning.
 • Användare med skärmläsare får inte reda på vilken av webbplatsens undersidor de är på.
 • Användare vet inte om knappar som kan utökas är öppna eller stängda, som till exempel menyknappen.
 • Knappar och ikoner kan vara felaktigt beskrivna eller inte beskrivna alls.
 • Vissa funktioner på den engelska sidan förklaras på svenska för skärmläsare.

Dokument

Webbplatsen innehåller bristfälliga dokument, framför allt i formatet pdf. Dessa är till stor del föreskrifter och liknande dokument. Dokumenten kan innehålla bilder utan eller med felaktiga alternativtexter. De kan sakna taggning för att fungera med skärmläsare, ha felaktig läsordning och otydligt utformade länktexter. Vi arbetar löpande på både kort och lång sikt med att komma till rätta med problemen.

Oskäligt betungande anpassning

Swedac åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Webinaret The Value of Accreditation är otextat. Materialet är omfattande och innehållet var som mest relevant under en viss period. Därför bedömdes textning som oskäligt betungande.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagit fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll.
 • Filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer den berörda offentliga aktörens uppgifter.
 • Förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av swedac.se

Senaste bedömningen gjordes den 24 oktober 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 oktober 2023.