Hoppa till innehållet
Om Swedac.se

Swedac står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur swedac.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från swedac.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, fyll i formuläret längst ned på denna sida eller skicka e-post till registrator@swedac.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven.

Problem vid användning utan synförmåga

Länktexter har en generell text som inte beskriver länkens syfte.

Samma länktext används för olika destinationer utan beskrivning där det framgår.

Sidor saknar huvudrubrik vilket leder till att det är svårt för användaragenter såsom en skärmläsare eller en sökmotor att förstå huvudämnet på sidan.

Saknas beskrivning för innehållet i iFrame element på webbplatsen.

Problem vid användning med nedsatt syn

Vid användning med tangentsbordsnavigation blir vissa element inte markerade när dom fokuseras.

Inmatningsfält i till exempel formulär saknar beskrivning som är associerad med området för att se till så att användare med assisterande teknik får veta vad fältet är till för.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Färgen på texten och bakgrundsfärgen på webbplatsen har inte en tillräcklig stark kontrast.

Oskäligt betungande anpassning

Swedac åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Webinaret The Value of Accreditation är otextat. Materialet är omfattande och innehållet var som mest relevant under en viss period. Därför bedömdes textning som oskäligt betungande.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagit fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll.
  • Filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer den berörda offentliga aktörens uppgifter.
  • Förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Swedac har gjort en självskattning av swedac.se med hjälp av externa parterna OTW och Knowit samt verktyget Accessibilitychecker.

Senaste bedömningen gjordes den 1 mars 2022.