Hoppa till innehållet
Lag & Rätt

Här finns information om Swedacs pågående arbete med föreskrifter.

Förslag om elmätsystem som nyligen varit ute på remiss

Genomgången av remissvaren är avslutad avseende förslag till

  • nya föreskrifter om mätsystem för mätning av överförd el, och
  • nya föreskrifter om mätare för aktiv elenergi

Swedac har upprättat en remissammanställning av de svar som inkommit och Swedacs kommentarer. Sammanställningen finns tillgänglig på begäran.

Föreskriftsförslagen har anmälts som tekniska regler till Kommerskollegium och beslut om föreskrifterna kommer att kunna fattas först när anmälningsförfarandet är slutfört. Föreskrifterna beräknas som tidigast kunna träda i kraft den 1 januari 2023.

 

Förslag till föreskrifter om kylenergimätare och värmekostnadsfördelare som nyligen varit ute på remiss

Genomgången av remissvaren är avslutad avseende förslag till

  • föreskrifter om kylenergimätare, och
  • föreskrifter om värmekostnadsfördelare

Swedac har upprättat remissammanställningar av de svar som inkommit och Swedacs kommentarer. Sammanställningarna finns tillgängliga på begäran.

Föreskriftsförslagen har anmälts som tekniska regler till Kommerskollegium och beslut om föreskrifterna kommer att kunna fattas först när anmälningsförfarandet är slutfört. Föreskrifterna beräknas som tidigast kunna träda i kraft den 1 februari 2023.