Här finns information om Swedacs pågående arbete med föreskrifter.

Swedac tar fram föreskrifter för ackreditering, reglerad mätteknik och ädelmetaller. Innan föreskrifterna slås fast skickas de ut på remiss till berörda myndigheter, organisationer och andra intressenter.