Här finns information om Swedacs pågående arbete med föreskrifter.

Swedac tar fram föreskrifter för ackreditering, reglerad mätteknik och ädelmetaller. Innan föreskrifterna slås fast skickas de ut på remiss till berörda myndigheter, organisationer och andra intressenter.

Swedac skickar nu på remiss följande förslag på föreskriftsändringar med konsekvensutredning.

1. Ändring av STAFS 2015:8 (bilaga betecknad STAFS 2017_A.Remiss).

2. Ändringar av STAFS 2011:18, STAFS 2011:33, STAFS 2011:34, STAFS 2007:13, STAFS 2007:21, STAFS 2013:5 och STAFS 2013:6 (bilaga betecknad STAFS 2017_B till H.Remiss).

Ändringarna rör i huvudsak certifieringsorgans informationsskyldighet vid återkallelse av ackrediteringen, reglering av flexibel ackreditering och hänvisning till ackreditering. Därutöver görs följdändringar, förtydliganden och korrigeringar av hänvisningar.

Det är frivilligt att svara på remissen, men alla svar bidrar till ett bättre regelverk.

Remissvaren ska ha kommit in till Swedac senast den 15 juni 2017. Svara till registrator@swedac.se och ange ärendenummer 2016/3002 i ämnesraden.

Konsekvensutredning

STAFS 2017:A

STAFS 2017:B