Här finns information om Swedacs pågående arbete med föreskrifter.

Swedac skickar nu följande förslag på föreskriftsändring med konsekvensutredning på remiss.

 1. Ändring av STAFS 2015:8.
  Konsekvensutredning
  STAFS 2018:A
 2. Ändring av STAFS 2007:13, STAFS 2007:21, STAFS 2013:5, STAFS 2013:6.
  Konsekvensutredning
  STAFS 2007:13
  STAFS 2007:21
  STAFS 2013:5
  STAFS 2013:6

Ändringarna handlar i huvudsak om att uppdatera våra föreskrifter i enlighet med nya krav i ISO/IEC 17011:2017 och mandaterade dokument från EA och IAF. Det är frivilligt att svara på remissen, men alla svar bidrar till ett bättre regelverk.

Remissvaren ska ha kommit in till Swedac senast den 13 december 2018. Svara till registrator@swedac.se och ange ärendenummer 2018/1936 för nr 1 respektive 2018/1935 för nr 2 i ämnesraden.