Hoppa till innehållet
Lag & Rätt

Swedac arbetar just nu med att ta fram förslag på nya eller ändrade föreskrifter på ett antal områden. För de föreskrifter som är utskickade på remiss finns det finns det tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen.

Se nedan vilka föreskrifter som omfattas:

  • Förslag till nya föreskrifter om avgasmätare
  • Omarbetning av föreskrifter och allmänna råd för återkommande kontroll av vatten- och värmeenergimätare
  • Omarbetning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
  • Förslag till ändring av föreskrifter om mätare för aktiv elenergi och föreskrifter om mätsystem för mätning av överförd el