Hoppa till innehållet
Tjänster

Avdelningen för reglerad mätteknik på Swedac genomför regelbundna tillsynsinsatser och har en rad utåtriktade aktiviteter varje år. Här kan du se vad som är planerat för 2024.

Tillsynsplan 2024

Detta är en sammanfattning av tillsynsplaner för olika verksamhetsområden på avdelningen för reglerad mätteknik under 2024.

Elmätare, vattenmätare och värmeenergimätare

För dessa tre kategorier av mätare tillämpas samma tillsynsmetod. Myndigheten har god kännedom om vilka de ansvariga marknadsaktörerna är och gör årligen en enkätundersökning och tillsynsinsatser för att säkerställa att de ansvariga efterlever de krav som ställs på deras respektive mätarbestånd.

Mer information om hur myndigheten genomför tillsyn inom dessa områden finns under respektive områdessida: elmätare, vattenmätare och värmeenergimätare.

För elmätare planeras att enkäten skickas ut i april månad. Ett tiotal elnätsföretag planerar att väljas ut för tillsyn både för dokumentkontroll och för tillsynsbesök.
För vattenmätare planeras att enkäten skickas ut i oktober eller november månad. Sex stycken VA-huvudmän kommer att väljas ut för tillsynsbesök varav fyra stycken för tillsyn via dokumentkontroll och två för tillsynsbesök.
För värmeenergimätare planeras att enkäten skickas ut i oktober månad. Fem stycken fjärrvärmeföretag kommer att väljas ut för tillsyn varav tre stycken för dokumentkontroll och två för tillsynsbesök.

En dokumentkontroll genomförs via korrespondens med den ansvariga mätinstrumentinnehavaren. Ett tillsynsbesök genomförs antingen digitalt eller som ett platsbesök hos mätinstrumentinnehavaren.

Vågar, bränslemätdon och ädelmetallarbeten

För dessa tre områden sker tillsyn i fält, dvs. att vi är ute på inspektioner där butiksvågar, bensinmackar och handlare med ädelmetallarbeten finns. Vi utför besök stickprovsvis och kontrollerar att märkning som visar att gällande regler ska vara uppfyllda finns.
Planen för 2024 säger att tillsyn kommer att ske i följande områden:

  • Malmö under april månad med planerade återbesök i Skåne
  • Västernorrland och Jämtland under senvåren
  • Villaolja/Eldningsolja, tidig höst

Förra året påbörjades en tillsynsinsats riktad mot torghandlare som använder vågar vid försäljning. Denna tillsyn ingår som en naturlig del under tillsyn av butiksvågar.

Under 2024 planeras även en tillsynsinsats av vågar som används vid debitering av privatpersoner som betalar för avfallshantering. Dessa vågar är monterade på sopbilen som hämtar avfallet vid fastigheter.

Mer information om hur myndigheten genomför tillsyn inom dessa områden finns under respektive områdessida: vågar, bränslemätare och ädelmetallarbeten.