Hoppa till innehållet
Tjänster

Avdelningen för reglerad mätteknik på Swedac genomför regelbundna tillsyner och har en rad utåtriktade aktiviteter varje år. Här kan du se vad som är aktuellt just nu.

Tillsynsplan för ARM 2021

Detta är en sammanfattning av tillsynsplaner för olika verksamhetsområden på avdelningen för reglerad mätteknik under 2021.

Elmätare, vattenmätare och värmeenergimätare

För dessa tre kategorier av mätare tillämpas samma tillsynsmetod. Myndigheten har god kännedom om vilka de ansvariga marknadsaktörerna är och gör årligen en enkätundersökning och en tillsynsinsats för att säkerställa att de ansvariga efterlever de krav som ställs på deras respektive mätarbestånd.

Enkätundersökning

Årligen görs en enkätundersökning riktad till samtliga ansvariga aktörer för respektive område avseende de mätinstrument de har i drift. Enkätsvaren lägger sedan till grund för ett urval av de ansvariga som blir föremål för tillsyn av olika slag.

Tillsynsbesök

Två olika slags tillsynsaktiviteter genomförs, en som är en dokumentkontroll per korrespondens och en där Swedac besöker den ansvarige aktören på plats Tillsynen syftar till att kontrollera om verksamheterna har kontroll på sina mätarbestånd.
För elmätare planeras att enkäten skickas ut i mars månad. 15 st elnätsföretag kommer att väljas ut för tillsyn varav 10 st för dokumentkontroll och 5 st för tillsynsbesök.
För vattenmätare planeras att enkäten skickas ut i september månad. Fem st VA-huvudmän kommer att väljas ut för tillsynsbesök.
För värmeenergimätare planeras att enkäten skickas ut i oktober månad. Fem st  fjärrvärmedistributörer kommer att väljas ut för tillsynsbesök.

 

Vågar

Tillsyn av sopbilsvågar

Under året planeras en tillsynsinsats mot sopbilsvågar som används för att ta betalt för hämtning av avfall hos privathushåll. Tillsynen kommer att ske via dokumentkontroll.

Vågar vid torghandel

Förra året påbörjades en tillsynsinsats riktad mot torghandlare som använder vågar vid försäljning. När denna tillsyn kan genomföras beror på hur pandemiläget utvecklas.

Löpande tillsyn

Den ständigt löpande tillsynen av butiksvågar planeras årligen. Denna tillsyn görs dock på plats i butiker och påverkas också av hur läget för pandemin ser ut och vilka rekommendationer som finns.
Återkommer med uppdateringar när läget klarnar.

 

Bränslemätdon

Sjömackar

Myndigheten har tidigare kontrollerat så kallade sjömackar, dvs. tankstationer för fritidsbåtar. De flesta sådana tankstationer har säsongsöppet och tillsynen anpassas efter detta. Under året är det sjömackar längs delar av västkusten som är föremål för tillsyn. Anpassning efter myndigheternas rekommendationer görs dock.

Löpande tillsyn

Bränslemätdon på ordinarie tankstationer är årligen återkommande föremål för tillsynsinsatser. Även denna tillsyn påverkas av pandemin och de rekommendationer som myndigheterna kommer med. En mer detaljerad tillsyn för hösten är under framtagande.