Hoppa till innehållet
Tjänster

Avdelningen för reglerad mätteknik på Swedac genomför regelbundna tillsyner och har en rad utåtriktade aktiviteter varje år. Här kan du se vad som är aktuellt just nu.

Tillsynsplan 2022

Detta är en sammanfattning av tillsynsplaner för olika verksamhetsområden på avdelningen för reglerad mätteknik under 2021.

Elmätare, vattenmätare och värmeenergimätare

För dessa tre kategorier av mätare tillämpas samma tillsynsmetod. Myndigheten har god kännedom om vilka de ansvariga marknadsaktörerna är och gör årligen en enkätundersökning och en tillsynsinsats för att säkerställa att de ansvariga efterlever de krav som ställs på deras respektive mätarbestånd.

Mer information om hur myndigheten genomför tillsyn inom dessa områden finns under respektive områdessida: elmätare, vattenmätare och värmeenergimätare.

För elmätare planeras att enkäten skickas ut i mars månad. Tio stycken elnätsföretag planerar att väljas ut för tillsyn varav sju stycken för dokumentkontroll och tre stycken för tillsynsbesök.
För vattenmätare planeras att enkäten skickas ut i september månad. Fem stycken VA-huvudmän kommer att väljas ut för tillsynsbesök.
För värmeenergimätare planeras att enkäten skickas ut i oktober månad. Fem stycken fjärrvärmeföretag kommer att väljas ut för tillsynsbesök.

Vågar, bränslemätdon och ädelmetallarbeten

För dessa tre områden sker tillsyn i fält, dvs. att vi är ute på inspektioner där butiksvågar, bensinmackar och handlare med ädelmetallarbeten finns. Vi utför besök stickprovsvis och kontrollerar att märkning som visar att gällande regler ska vara uppfyllda finns.
Planen för 2022 säger att tillsyn kommer att ske i följande områden under 2022:

  • södra Skåne under senvintern
  • södra Dalarna under våren
  • Gotland, tidig höst
  • Kronoberg, Kalmar och Öland senare under hösten
  • Stockholm, tidig vinter

Under året planeras en tillsynsinsats mot sopbilsvågar som används för att ta betalt för hämtning av avfall hos privathushåll. Tillsynen kommer att ske via dokumentkontroll.

Förra året påbörjades en tillsynsinsats riktad mot torghandlare som använder vågar vid försäljning. Denna tillsyn ingår under tillsyn av butiksvågar.

Även för dessa områden kommer viss tillsyn under året att ske via enkätutskick.
Mer information om hur myndigheten genomför tillsyn inom dessa områden finns under respektive områdessida: vågar, bränslemätdon och ädelmetallarbeten.