Hoppa till innehållet
Nyheter

Möt våra tekniska bedömare – Agneta Wikman

När Swedacs bedömningsledare gör kontroller av exempelvis medicinska labb anlitar de experter inom de områden som krävs för varje labb. Möt Agneta Wikman som är teknisk bedömare inom medicin med transfusionsmedicin som expertkunskap.

Agneta Wikman är teknisk bedömare inom medicin med transfusionsmedicin som expertkunskap. Hennes ordinarie tjänst är som överläkare vid Karolinska Universitetslaboratoriet där ett specialområde är analyser inom graviditet och mödravård och ett annat är behandling med blodprodukter.  En dag i veckan delar hon med sig av sin kunskap och arbetar för Försvarsmakten. Vid sju-åtta tillfällen om året utför hon åt Swedac kontroller av ackrediterade labb runtom i Sverige.

Agneta Wikman
Agneta Wikman, teknisk bedömare inom medicin med transfusionsmedicin som expertkunskap.

Vilken är din roll?
— Vi tekniska bedömare granskar och bedömer medicinska labb, i mitt fall labb som är inriktade på transfusionsmedicin, och säkerställer att de arbetar enligt de krav som ställs i medicinska och tekniska standarder.

Vari ligger den största utmaningen?
— Ingenting är direkt svårt men jag har jobbat som tekniska bedömare i 20 år och i början tyckte jag att många var nervösa och lite oroliga när vi kom på tillsyn. Idag uppfattar jag det som att de flesta är positiva till våra besök. Många är stolta, med all rätt, kvalitén är vanligtvis hög och engagemanget är stort. Personalen på våra sjukhuslabb vill verkligen veta vad de kan göra för att bli ännu bättre.

När är uppdraget som roligast?
— Dels är det tillfredsställande att kvalitetssäkra labben, att vi höjer lägstanivån. Det handlar mycket om metoder och instrument, att kontrollera exempelvis labbens svarsrutiner och försäkra sig om att de patientansvariga klinikerna får svar som är begripliga och inom rätt tid. Dels känns det bra att få förmedla till dem som arbetar att de gör ett bra jobb. Särskilt på mindre labb kan det vara rätt ensamt och ännu viktigare att externa bedömare regelbundet bekräftar att man gör rätt och ett viktigt arbete.

När känner du att Swedac gör nytta?
— Det är samma saker som gör uppdraget roligt; att delta i kvalitetssäkring och standardisering av diagnostik, att bidra till att vi har samma höga nivå i hela landet, och även jämfört med internationella labb, och att bekräfta för dem som arbetar att de gör ett gott jobb.

Läs mer

Vill du bli teknisk bedömare? Läs mer om uppdraget här.

Läs mer om andra tekniska bedömare här: