Hoppa till innehållet
Nyheter

Mästare på att mäta

Ena dagen bedömer han kalibreringslaboratorier för storheter inom längd, massa eller temperatur, nästa dag handlar det om bedömning av kontrollorgan för vattenmätare.
– Variationen gör jobbet fortsatt intressant, säger Reine Johansson, som sedan 27 år arbetar som teknisk bedömare för Swedac.

När Reine Johansson svarar i telefonen gör han det vid sitt skrivbord hemma i Valladolid i nordvästra Spanien. Han kom ursprungligen dit 2010 för ett tillfälligt samarbete inom nanoteknologi med bland andra universitetet i Valladolid, RISE och Chalmers. Men Reine trivdes så bra att han sedan dess är kvar i landet.

Det är därifrån han ger sig av ett antal tillfällen per år för att bidra till det europeiska och internationella systemet för kvalitetssäkring. Han har nyligen kommit tillbaka hem efter sex bedömningar runt om i Sverige.

– Just nu sitter jag med efterarbetet, de rapporter som det ingår i uppdraget att skriva efter en bedömning, säger han.

De externa bedömarna utgör en central del av Swedacs arbete. Varje verksamhet som är ackrediterad av Swedac kontrolleras mellan var 12:e och var 16:e månad för att ackrediteringen ska vara fortsatt giltig. Till sin hjälp använder Swedac dessa utomstående experter som vid ett antal tillfällen om året lämnar sin ordinarie tjänst för att under ett par dagar eller upp till ett par veckor bidra med sin kunskap. Det kan vara vid en bedömning av exempelvis ett kalibrerings-, provnings- eller medicinskt laboratorium.

Reine Johansson är i grunden civilingenjör inom teknisk fysik och elektronik och jobbade ett par år inom industrin med utveckling av mätteknik och sensorer innan han kom till SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, nuvarande RISE. Där var hans fokus det som sammanfattas som längdmått; exempelvis mätning med måttband, skjutmått, laser.

– Bland annat ansvarade jag under några år för Sveriges riksmeter, säger Reine.

Idag är han sedan många år egenföretagare och arbetar som oberoende internationell konsult inom områdena metrologi, kvalitetssystem och datasystem. Sex-tio gånger per år ikläder han sig rollen som teknisk bedömare för just Swedac och gör bedömningar enligt ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020 och ISO/IEC 17043.

Arbetet som extern bedömare innebär dels att han regelbundet får inblick i olika typer av företag och verksamheter, dels en tillfredsställande känsla av att hjälpa till.

– Att få vara en liten del av den ökade förståelsen för ackreditering och den systematik som det innebär, och att exempelvis ett laboratorium förbättrar sig känns bra, säger Reine.

– Inte alla laboratorier förstår hur man kan använda systemet för att öka effektiviteten och höja kvalitén på sin verksamhet men de som gör det har mycket att vinna. Att få besöka olika företag och möta många typer av människor tycker han också är ett stort plus med jobbet som extern bedömare.

Han tror att uppdraget generellt passar bäst för den som är rätt lugn och saklig som person.

– Man får nog inte ha alltför lätt för att brusa upp.

En av anledningarna till att han själv ser uppdraget som ett jobb han kan fortsätta med är att han upplever att han bidrar till att förbättra.

– Man utgår lätt ifrån att allt ska vara bra och fungera runt om i samhället, då känns det gott att kunna vara med och bidra till det, säger Reine Johansson.

Läs mer

Vill du bli teknisk bedömare? Läs mer om uppdraget här.

Läs mer om andra tekniska bedömare: