Hoppa till innehållet
Nyheter

”Jag trivs med struktur och ordning”

Till vardags är hon tekniskt ansvarig på ett laboratorium i Linköping. Med en önskan om att vidareutvecklas i yrket anmälde hon sitt intresse för att också bli teknisk bedömare för Swedac.
I maj 2023 utförde Sandra Bergner sin första bedömning.
– Jag tycker att det är roligt och lärorikt och att jobbet är viktigt, säger Sandra.

Porträtt på Sandra Bergner

Sommarstugeföreningar som vill undersöka områdets dricksvatten, företag som vill veta vad marken innehåller innan de börjar bygga hus eller kommuner som behöver få koll på hur badvattnet i en insjö mår. Kunderna varierar stort men det finns en gemensam nämnare; alla vill få reda på vad saker och ting innehåller. Exempelvis vatten, mark, byggmaterial eller avfall. En typ av analyser som Sandra Bergner arbetet med sedan hon tog sin examen som högskoleingenjör i kemisk analysteknik för snart 14 år sedan.

Under tiden har hon regelbundet kommit i kontakt med tekniska bedömare och bedömningsledare från Swedac.
– Jag har jobbat för ackrediterade laboratorier dit ju Swedac kommit och bedömt. Alla som jobbar på ackrediterade laboratorier har koll på Swedac, säger Sandra.

– Bedömarna jag mött har varit väldigt kunniga och om man gillar att diskutera kvalitet har man verkligen kunnat lära sig saker. Som medarbetare på ett laboratorium som bedöms är man med i själva revisionen och svarar på de avvikelser laboratoriet eventuellt får. Jag har tyckt att uppdraget som teknisk bedömare verkar kul.

Det var på ett utvecklingssamtal med sin chef hon tog upp frågan, att hon skulle tycka det var roligt att utvecklas inom sitt specialområde genom att åta sig uppdrag som extern bedömare. Sandra Bergner gick Swedacs fyradagars utbildning och har efter det vid två tillfällen varit ute som observatör tillsammans med en erfaren teknisk bedömare. Våren 2023 var hon för första gången ordinarie teknisk bedömare.
– De ackrediterade laboratorierna bedöms normalt var 16:e månad och eftersom det är många moment och metoder som ska gås igenom tittar man på olika delar vid varje bedömning. Under en fyraårs-cykel ska alla metoder på laboratoriet ha gåtts igenom, säger Sandra Bergner.

Hand som håller i en sked med ett material på, i pulverform, som hälls på en tallrik som står på en våg.
Laboratorier är vardagsmiljö för Sandra Bergner, där hon bland annat att väger in prov för askanalys.

Konkret går det till så att bedömningsledare och teknisk bedömare inleder besöket hos laboratoriet med att gå igenom vad som ska hända under dagen. Därefter granskar Swedacs representanter ledningssystemet, rutiner, metoder, avtal och annan dokumentation som tillhör kvalitetsarbetet. Den tekniska bedömaren genomför också bevittningar där personalen utför några av analyserna som ska bedömas.
– Innan man åker hem sen på eftermiddagen ska alla avvikelser överlämnas. En rapport skrivs av bedömningsledaren och den tekniska bedömaren och ska finnas tillgänglig för laboratoriet inom fem dagar.

Sandra Bergner kommer ursprungligen från Skellefteå. Det var där hon ägnade fritiden åt att tävlingssimma, så gärna och så fort att hon fick stipendium för att plugga ett år i USA. Som ett av möjliga ämnen att läsa valde hon kemi.
– Det var då jag fick upp ögonen för ämnet. Jag tyckte det var SÅ kul!

Linköping blev så småningom platsen där hon pluggade.
– Det är ju en sådan slump sen var man får första jobbet! Jag fick sommarjobb på ett vattenlaboratorium och därefter fast jobb på ett annat vattenlaboratorium. Sedan dess har jag samlat på mig erfarenhet av den sortens analyser.

Vem skulle du vilja tipsa om uppdraget som extern bedömare?
– Den som brinner för kvalitet och har några års erfarenhet inom sin specialitet och har ett öppet sinne för att möta människor. Det beror såklart på hur man är som person, jag tycker om att diskutera kvalitetsfrågor. Sedan måste man vara lite smidig; rak, ärlig och tydlig men absolut inte otrevlig eller gå på så hårt att den andra hamnar i försvarsställning.

Varför tycker du att man ska bli teknisk bedömare?
– Jag tycker att det är kul och givande. Att jag lär mig mycket i utbytet med andra laboratorier och i diskussioner om kvalitet.

På vilket vis är uppdraget viktigt?
– Kvalitet är viktigt, då blir jobbet som teknisk bedömare viktigt. Den som är på utsidan kan känna sig trygg med att anlita ett ackrediterat laboratorium.

Läs mer

Vill du bli teknisk bedömare? Läs mer om uppdraget här.

Läs mer om andra tekniska bedömare här: