Hoppa till innehållet

Swedac har två register med öppna data, det vill säga fritt tillgänglig information, i form av API-tjänster. De två tjänsterna är:

Användarvillkor

Innan användning av Swedacs API-data ska användarvillkoren ha lästs igenom.

Swedacs API-tjänster är fria att användas för utveckling av tjänst eller applikation så länge källa anges. Källhänvisningen görs på följande sätt på svenska eller engelska:

Källa: Swedac
Source: Swedac

Tjänster och applikationer som bygger på Swedacs API-tjänster ska vara utformade på ett sätt som gör det tydligt för användarna att det inte är Swedac som står bakom tjänsten eller applikationen. Det är till exempel inte tillåtet att använda Swedacs logotyp eller namnet Swedac – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i tjänsten eller applikationen.

Ingen API-nyckel behövs för att nyttja dem, men kontakta gärna Swedac via e-post till registrator och berättar på vilket sätt data ska användas.

Swedac avsäger sig allt ansvar för eventuella avbrott eller brister i tillgängligheten avseende Swedacs API-tjänster i den utsträckning det är rättsligt möjligt för Swedac att göra detta.

Personuppgifter

Swedacs API:er innehåller personuppgifter. Den som använder Swedacs API-tjänster måste försäkra sig om att behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vid osäkerhet kontakta Swedacs dataskyddsombud via dataskyddsombud@swedac.se

Tekniska format

Datan kan tas del av som JSON- eller XML-format.

Som standard returneras data utifrån Content Type i http-huvudet, där text/plain, text/html och application/json returnerar JSON.

För att returnera data som XML anges text/html som Content Type, eller querystring-parametern format=xml.

JSONP stödjs genom att callback läggs till i querystring med funktionsnamnet, exempelvis ?callback=result.

All data är teckenkodad som UTF8.

Samtliga anrop stödjer OData, vilket är en teknik för filtrering och sortering av anropen. Mer information finns på webbplatsen för OData.

Val av språk

Den öppna datan finns tillgänglig på svenska och engelska. Standardspråket är svenska. För data på engelska ska lang=en läggas till i webbadressen.

Ändringar av data eller version

Ändringar i data sker löpande utan versionsbyte. Informationsresurserna uppdateras varje natt.

För närvarande gäller version 1. Kontakta Swedac för att få information vid nya versioner.