Hoppa till innehållet
Tjänster

Swedac publicerar certifikat som tillverkare använder som underlag för certifiering av de mätinstrument som omfattas av regelverket på området. Certifieringen gäller både produkter som omfattas av EU-direktiv och nationella bestämmelser.

När det gäller produkter som omfattas av EU-direktiv utförs de enligt olika så kallade moduler som är definierade i regelverket. Det finns också möjlighet att prova en del av ett instrument genom att göra en utvärdering av instrumentet. Utvärderingen ska göras enligt ett vägledningsdokument från den europeiska samarbetsorganisationen Welmec. Vägledningsdokumentet används sedan i godkännandeprocedurerna för hela instrumentet.

Under länkarna nedan finns certifikat och godkännanden av kvalitetssystem samt tillägg, ändringar och återkallanden av certifikat och godkännanden. Certifikaten är utfärdade av svenska anmälda organ eller ackrediterade certifieringsorgan med stöd av:

  • Swedacs föreskrifter (STAFS 2022:2) om tillsatsanordningar till taxametrar
  • Welmec Guide 8.8 General and Administrative Aspects of the Voluntary System of Modular Evaluation of Measuring Instruments
  • Mätinstrumentdirektivet 2014/32/EU (tidigare 2004/22/EG)
  • Godkännanden av kvalitetssystem, modul D
Sök

Sök Certifikat och Godkännanden

Senaste publicerade dokument