Hoppa till innehållet
Tjänster

Swedacs policy för ackreditering av verksamhet i utlandet bygger på att:

  • Följa lagar och ingångna internationella avtal
  • I möjligaste mån underlätta för företag baserade i Sverige att få ackreditering också för verksamhet som bedrivs i utlandet
  • I mån av resurser bistå utländska ackrediteringsorgan vid bedömning av verksamhet som bedrivs i Sverige under deras ackreditering
  • Minimera våra kunders kostnader för att erhålla ackreditering

Läs hela policyn här

Om du är intresserad av att veta mer, kontakta bente.zettergren@swedac.se.