Hoppa till innehållet
Om Swedac

Swedac har tekniska kommittéer som fungerar som referensgrupper och är rådgivande inom olika ackrediteringsområden.

En teknisk kommitté upprättas främst när en ny tjänst ska skapas, för att säkerställa och komplettera kompetensbehov och skapa acceptans för den nya tjänsten hos intressenter. I kommittéerna ingår representanter för kunder, kravställare och brukare.

Swedac har för närvarande inga tekniska kommittéer.