I Swedacs nyhetsbrev presenteras det senaste om myndigheten, ackreditering och reglerad mätteknik, såväl som aktuella händelser. Nyhetsbrevet kommer ut var sjätte vecka.

Prenumerera på Swedacs nyhetsbrev

 

Tidigare nyhetsbrev

Swedacs nyhetsbrev 5, 2018 – med handel som tema där det går att läsa om Swedacs internationella arbete, ackreditering inom handelsavtalet Ceta och att EU:s inre marknad nu firar 25 år. Dessutom intervjuas Swedacs nya generaldirektör Ulf Hammarström

Swedacs nyhetsbrev 4, 2018 – om hur den svenska spelmarknaden nu regleras med hjälp av ackreditering, hur ledningssystem kan avstyra kriser i verksamheten och om tillförlitlig radonmätning med hjälp av ackrediterade företag.

Swedacs nyhetsbrev 3, 2018 – om Swedacs internationella arbete, hur ackreditering kan främja svensk export och hur många medarbetare som följer med till Borås.

Swedacs nyhetsbrev 2, 2018 – om hur upphandlingar kan förenklas med ackreditering, hur det kan gynna oseriösa aktörer att inte följa upp upphandlingar och hur kunder påverkas av Swedacs omlokalisering till Borås.

Swedacs nyhetsbrev 1, 2018 – om hur handelsavtalet mellan EU och Kanada underlättar för export, ändrade regelverk om personlig skyddsutrustning och regeringens beslut att koncentrera verksamheten till Borås. Generaldirektören skriver om marknadskontroll och e-handel.

2017

Swedacs nyhetsbrev 6, 2017 – om Swedacs internationella arbete med att stärka kvalitetssystem i Jamaica och en intervju med Merih Malmqvist Nilsson om första året som ordförande i ILAC. Generaldirektör Peter Strömbäck skriver om Swedacs utredning om brexit.

Swedacs nyhetsbrev 5, 2017 – om Swedacs seminarium om Kvalitetslandet, hur drönare kan bli säkrare med ackreditering och globala samarbeten för kvalitetssäkring. Generaldirektör Peter Strömbäck skriver om plattformen Kvalitetslandet.

Swedacs nyhetsbrev 4, 2017 – om Swedacs närvaro på Kvalitetsmässan, fyra nya standarder och utredningen om marknadskontroll där en ny lag föreslås. Generaldirektör Peter Strömbäck skriver om internationella projekt.

Swedac nyhetsbrev 3, 2017 – om Swedacs närvaro i Almedalen, hur man vet att nöjesfält är säkra och internationella utbildningsprojekt. Generaldirektör Peter Strömbäck skriver om hur ackreditering kan kvalitetssäkra test- och demoanläggningar.

Swedac nyhetsbrev 2, 2017 – om Kvalitetslandet, redovisningscentraler för taxi och aktuella möten där Swedac har deltagit. Generaldirektör Peter Strömbäck skriver om världsmetrologidagen.

Swedac nyhetsbrev 1, 2017 – om det nya ämnesområdet Påfyllnadsprocesser gasolflaskor, ett av de första ackrediterade laboratorierna samt om mottagningen i Hong Kong där svensk äldrevård ses som en förebild. Generaldirektör Peter Stömbäck skriver om miljötillsyn.