Hoppa till innehållet
Om Swedac

Swedac är en viktig aktör i den svenska kvalitetsinfrastrukturen.

Med kvalitetsinfrastruktur avses de institutioner, system och metoder som måste finnas i ett land för att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller krav på säkerhet och kvalitet.

Kvalitetsinfrastruktur är ett globalt begrepp som har sin grund i världshandelsorganisationen WTOs avtal om att eliminera tekniska handelshinder. Alla industrialiserade länder har en fungerande kvalitetsinfrastruktur och aktörerna samarbetar globalt. När helheten fungerar skapas förutsättningar för tillit i vardagen, samhällsnytta med tryggare medborgare, ökad konkurrenskraft i näringslivet och global frihandel under rättvis konkurrens.

Så här fungerar kvalitetsinfrastrukturen