Hoppa till innehållet
Om Swedac

Swedac är en viktig aktör i den svenska kvalitetsinfrastrukturen.

Med kvalitetsinfrastruktur avses de institutioner, system och metoder som måste finnas i ett land för att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller krav på säkerhet och kvalitet.

Kvalitetsinfrastruktur är ett globalt begrepp som har sin grund i världshandelsorganisationen WTOs avtal om att eliminera tekniska handelshinder. Alla industrialiserade länder har en fungerande kvalitetsinfrastruktur och aktörerna samarbetar globalt. När helheten fungerar skapas förutsättningar för tillit i vardagen, samhällsnytta med tryggare medborgare, ökad konkurrenskraft i näringslivet och global frihandel under rättvis konkurrens.

Så här fungerar kvalitetsinfrastrukturen

 

 

Textversion av Så fungerar kvalitetsinfrastrukturen – nationellt och globalt

 

Så fungerar kvalitetsinfrastrukturen – nationellt och globalt

Grunden:
Lagar och förordningar:
Nationella och internationella lagar, samt tekniska säkerhetsföreskrifter ligger som grund för kvalitetsinfrastrukturen.

Arbetet:
Kravställare och institutioner:
Myndigheter, standardiseringsorgan och mättekniska institutioner ställer krav och bestämmer standarder. Ackrediteringsorgan kontrollerar att kvalitetssäkrare följer kraven.

Kvalitetssäkrare:
Laboratorier, certifieringsorgan, kontroll- och besiktningsorgan samt verifieringsorgan kvalitetssäkrar varor och tjänster. Marknadskontroll övervakar att krav uppfylls.

Resultatet:
Konkurrenskraftigt näringsliv:
Företag och organisationer får förutsättningar för export, import, innovation, kvalitet, ökad handel, effektivitet och rättvis konkurrens.

Tillit i vardagen:
Medborgare kan känna tillit och trygghet i ett fungerande samhälle. Produkter och tjänster är säkra och välfärden kvalitativ.