Hoppa till innehållet
Om Swedac

Insynsrådet ska vara ett stöd för generaldirektören och kan i princip fylla samma funktion som en styrelse, men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter.

Insynsrådet uppfyller kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Ledamöter i Swedacs insynsråd är:

Ola Asplund, IF Metall
Jörgen Backersgård, SWETIC
Christina Bertler Edlund, Eurolab Sverige
Jennie Cato, Teknikföretagen
Jens Henriksson, Sveriges Konsumenter
Gunilla Hult-Backlund, IVO
Suzanne Håkansson, AstraZeneca
Thomas Idermark, SIS
Mathias Tegnér, Riksdagsledamot
Ulf Hammarström, Swedac generaldirektör