Insynsrådet ska vara ett stöd för generaldirektören och kan i princip fylla samma funktion som en styrelse, men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter.

Insynsrådet uppfyller kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Ledamöter i Swedacs insynsråd är:

verksamhetsexperten Christina Bertler Edlund
verkställande direktören Jörgen Backersgård
seniora rådgivaren Ola Asplund
verkställande direktören Thomas Idermark
tillförordnade chefen Suzanne Håkansson
internationella sekreteraren Jens Henriksson
seniora projektledaren Jennie Cato
generaldirektören Gunilla Hult-Backlund
riksdagsledamoten Mathias Tegnér
generaldirektören Peter Strömbäck (ordförande)