Hoppa till innehållet
Om Swedac

Insynsrådet ska vara ett stöd för generaldirektören och kan i princip fylla samma funktion som en styrelse, men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter.

Insynsrådet uppfyller kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Ledamöter i Swedacs insynsråd är:

Annika Andreasen, VD för SIS
Helena Antoni, Riksdagsledamot
Jens Henriksson, Sveriges Konsumenter
Thomas Hörnfeldt, SSAB
Helena Lindahl, Riksdagsledamot
Anders L Pettersson, Civil Rights Defenders
Mathias Tegnér, Riksdagsledamot
Ulrika H. Westergren, Umeå Universitet
Petra Örjegren, Företagarnas riksstyrelse
Ulf Hammarström, Generaldirektören vid Swedac, som är insynsrådets ordförande