Hoppa till innehållet
Om Swedac

Insynsrådet ska vara ett stöd för generaldirektören och kan i princip fylla samma funktion som en styrelse, men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter.

Insynsrådet uppfyller kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Generaldirektören vid styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Ulf Hammarström, är insynsrådets ordförande.

Ledamöter är:

Björn Fägersten, filosofie doktor, Utrikespolitiska institutet
Monica Haider, riksdagsledamot (S)
Ann-Charlotte Hammar Johnsson, riksdagsledamot (M)
Thomas Hörnfeldt, hållbarhetschef, SSAB
Karl-Henrik Johansson, professor, Kungliga Tekniska Högskolan
Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Stina Wallström, filosofie doktor, IKEA
Petra Örjegren, redovisningskonsult, Företagarnas riksstyrelse