Hoppa till innehållet
Tjänster

Swedac anordnar bedömarkurser två gånger per år. Syftet är i första hand att utbilda externa bedömare som myndigheten sedan kan anlita i sin bedömningsverksamhet.

Swedac anlitar extern expertis i delar av sitt bedömningsarbete. Som komplement till sin befintliga kompetens behöver dessa experter genomgå en bedömarutbildning. Den som genomfört utbildningen kan sedan anlitas av Swedac som teknisk bedömare och bedömningsledare för ackreditering av laboratorier, kontrollorgan och certifieringsorgan. I mån av plats är utbildningen även öppen för andra deltagare, till exempel kvalitetsansvariga som vill veta mer om ackrediteringskraven och internrevision.

Utbildningen tar upp Swedacs riktlinjer för tekniska bedömare och bedömningsledare. Deltagarna får lära sig att förstå och tolka kraven i en kontrollformstandard.

Under utbildningen får personer från skilda verksamheter en möjlighet att fokusera på kvalitetsarbete och användning av standarder för ackreditering. Utbildningen innehåller fallstudier, grupparbeten, rollspel samt utvärdering med givande diskussioner.

På agendan står bland annat en allmän orientering om EU-systemet, Swedacs roll, kraven för ackreditering samt bedömnings- och tillsynsrutiner.

Utbildningen baseras på SS-EN ISO/IEC 17025 allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier och har påbyggnadsmoduler för andra kontrollformstandarder.