Hoppa till innehållet
Om Swedac

Swedacs verksamhet styrs främst av två strategiska dokument; instruktion och regleringsbrev.

Instruktionen anger ramarna, medan regleringsbrevet bland annat talar om vilka mål Swedac ska uppnå. Utifrån dessa har Swedac utformat en egen strategi.

Instruktion

I instruktionen definierar regeringen Swedacs arbetsuppgifter och ansvarsområden. Instruktionen är en förordning som anger myndighetens grundläggande uppgifter.

Swedacs instruktion

 

Regleringsbrev

Swedac får under senare hälften av december varje år ett regleringsbrev från regeringen.

Regleringsbrevet innehåller prioriteringar för myndighetens verksamhet under kommande år. Regleringsbrevet anger även hur mycket pengar Swedac får av staten och hur dessa pengar ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter.

Innehållet i regleringsbreven utgår från riksdagens beslut om statsbudgeten och regeringens ambitioner.

Swedac beslutar om sin interna verksamhetsplan och budget utifrån regleringsbrevet.

Swedacs regleringsbrev 2023