Hoppa till innehållet
Om Swedac

Swedacs verksamhet styrs främst av två strategiska dokument; förordning om instruktion (kort instruktion) och regleringsbrev.

Instruktionen anger ramarna och målsättningen med Swedacs verksamhet, medan regleringsbrevet ger Swedac specifika uppdrag och inriktning för det år regleringsbrevet avser. Swedacs verksamhetsplan och budget utgår från instruktionen samt kompletteras med de uppdrag myndigheten får i regleringsbrevet.

Instruktion

I instruktionen definierar regeringen Swedacs ansvarsområden och målsättningen med dessa. Instruktionen är en förordning som anger myndighetens grundläggande uppgifter.

Swedacs instruktion

 

Regleringsbrev

Swedac får under senare hälften av december varje år ett regleringsbrev från regeringen.

Regleringsbrevet innehåller prioriteringar för myndighetens verksamhet under kommande år. Regleringsbrevet anger även hur mycket pengar Swedac får av staten och hur dessa pengar ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter.

Innehållet i regleringsbreven utgår från riksdagens beslut om statsbudgeten och regeringens ambitioner.

 

Swedacs regleringsbrev 2024