Här publicerar Swedac information om nyligen tillsatta tjänster.

Chef till avdelningen för juridik och inre marknad

Åsa Tysklind har anställts som chef till avdelningen för juridik och inre marknad. Åsa kommer närmast från en tjänst som ledningsstrateg för internationellt regelutvecklingsarbete vid Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning och har flera års erfarenhet av chefs- och ledarskapsarbete.

2016-12-20

Chef till enheten för fordon och kontroll

Michael Johansson har anställts som chef till enheten för fordon och kontroll. Michael kommer närmast från en tjänst som chef för Product Design, Radio Design Center Lindholmen på Ericsson AB.

2017-01-20

Chef till enheten för miljö och hälsa

Helen Nyman har anställts som chef till enheten för miljö och hälsa. Helen kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Södra Älvsborgs sjukhus.

2017-02-20