Här publicerar Swedac information om nyligen tillsatta tjänster.

 

Bedömningsledare till enheten för miljö och hälsa

Erika Skoogh har anställts som bedömningsledare till enheten för miljö och hälsa. Erika kommer närmast från en tjänst som kvalitetssamordnare och civil specialist på Polismyndigheten region väst, forensiska sektionen.

2017-05-17

Bedömningsledare till enheten för miljö och hälsa

Cecilia Lindau har anställts som bedömningsledare till enheten för miljö och hälsa. Cecilia kommer närmast från en tjänst som forskningsingenjör på Uppsala universitet.

2017-05-17

Bedömningsledare till enheten för miljö och hälsa

Helena Cedergren har anställts som bedömningsledare till enheten för miljö och hälsa. Helena kommer närmast från en tjänst som kvalitetstekniker på Ebersprächer i Nyköping. Helena har arbetat som teknisk bedömare åt Swedac sedan 2000.

2017-05-17

Bedömningsledare till enheten för industri

Ana-Maria Sanseovic har anställts som bedömningsledare till enheten för industri.

2017-06-26

Bedömningsledare till enheten för industri

Sara Jensen har anställts som bedömningsledare till enheten för industri.

2017-06-26

Bedömningsledare till enheten för miljö och hälsa

Madeleine Grahl-Johansson har anställts som bedömningsledare till enheten för miljö och hälsa.

2017-06-26

Projektledare till enheten för internationell utveckling

Zoia Faraj har anställts som projektledare till enheten för internationell utveckling. Zoia kommer närmast från en tjänst som projektledare hos Lantmäteriet i Gävle.

2017-06-28