Hoppa till innehållet
Om Swedac

Här publicerar Swedac information om nyligen tillsatta tjänster.

Jurister och koordinator till avdelningen för juridik och handelsfrågor

Anna Holmén har anställts som jurist vid avdelningen för juridik och handelsfrågor. Anna kommer närmast från en tjänst hos kommunledningskontoret vid Marks kommun.
Dnr 2020/1868

Anders Nielsen har anställts som jurist vid avdelningen för juridik och handelsfrågor. Anders kommer närmast från en tjänst hos Göteborgs Stad, Kretslopp och Vatten.
Dnr 2020/1868

Heléne Redig har anställts som koordinator vid avdelningen för juridik och handelsfrågor. Heléne kommer närmast från en tjänst hos Parker Hannifin.
Dnr 2020/1869

Bedömningsledare till enheten för industri, avdelningen för ackreditering

Karin Engelhart har anställts som bedömningsledare vid enheten för industri, på avdelningen för ackreditering. Karin kommer närmast från Rise Research Institutes of Sweden AB.
Dnr 2020/1130

Pietro Caputo har anställts som bedömningsledare vid enheten för industri, på avdelningen för ackreditering. Pietro kommer närmast från en tjänst vid Nouryon.
Dnr 2019/2793

Bedömningsledare till enheten för fordon och kontroll, avdelningen för ackreditering

Christofer Erlandsson har anställts som bedömningsledare vid enheten för fordon och kontroll, på avdelningen för ackreditering. Christofer kommer närmast från Polismyndighetens ekonomiavdelning, enheten för fordon och kontroll.

Raied Ghabayen har anställts som bedömningsledare vid enheten för fordon och kontroll, på avdelningen för ackreditering. Raied kommer närmast från Svensk Bilprovning AB, Vänersborg/Lysekil/Strömstad.
Dnr 2020/924

Utredare till avdelningen för reglerad mätteknik

Erman Kelmendi har anställts som utredare på avdelningen för reglerad mätteknik. Erman kommer närmast från en utbildning i industriell ekonomi – affärsingenjör byggteknik vid Borås högskola.

Thomas Franzén har anställts som utredare på avdelningen för reglerad mätteknik. Thomas kommer närmast från en tjänst vid Göteborg Energi AB.
Dnr 2020/838

Bedömningsledare till enheten för miljö och hälsa, avdelningen för ackreditering

Monica Ericsson har anställts som bedömningsledare vid enheten för miljö och hälsa, på avdelningen för ackreditering. Monica kommer närmast från en tjänst som kvalitetsansvarig vid klinisk kemi samt primärvård Jönköping.

Anna-Carin Berggren har anställts som bedömningsledare vid enheten för miljö och hälsa, på avdelningen för ackreditering. Anna-Carin kommer närmast från en tjänst som medical manager, respiratory vid Boehringer-Ingelheim AB/Berggren Life science consulting AB.
Dnr 2020/432