Här publicerar Swedac information om nyligen tillsatta tjänster.

Chef för planeringsenheten på avdelningen för Ackreditering

Anna Thuresson har anställts som chef för planeringsenheten vid avdelningen för Ackreditering. Anna kommer närmast från en tjänst som kvalitets- och utvecklingschef vid Borås stad.
Dnr 2019/1682

 

Bedömningsledare vid avdelningen för Ackreditering

Magnus Nilsson har anställts som bedömningsledare vid Avdelningen för Ackreditering med placering vid enheten för industri. Magnus kommer närmast från Fläkt Woods AB.
Dnr 2019/1419

Thomas Ljung har anställts som bedömningsledare vid Avdelningen för Ackreditering med placering vid enheten för industri. Thomas kommer närmast från RISE där han arbetat som kvalitetsansvarig och gruppchef.
Dnr 2019/1520

Håkan Jarl har anställts som bedömningsledare vid Avdelningen för Ackreditering med placering vid enheten för fordon och kontroll.Håkan kommer närmast från Kiwa där han arbetat som besiktningsingenjör.
Dnr 2019/1529

Lars “Laban” Carlson har anställts som bedömningsledare vid Avdelningen för Ackreditering med placering vid enheten för fordon och kontroll. Lars kommer närmast från Borås Bil Gruppen.
Dnr 2019/1528

Selcuk Aydin har anställts som bedömningsledare vid avdelningen för Ackreditering med placering vid enheten för miljö och hälsa. Selcuk kommer senast från Bureau Veritas Certification AB där han arbetat som teknisk chef.
2019/1166