Här publicerar Swedac information om nyligen tillsatta tjänster.

Jurist till Avdelningen för Juridik och inre marknad

Annie Fainelli har anställts som jurist på Avdelningen för Juridik och inre marknad. Annie kommer närmast från en tjänst som hovrätts assessor vid Göteborgs tingsrätt.
Johanna Andersson har anställts som jurist på Avdelningen för Juridik och inre marknad. Johanna kommer närmast från en tjänst vid Förvaltningsrätten i Jönköping där hon varit föredragande.
Dnr 2018/2758

Maile Agerberg har anställts som jurist (vikariat 1 år) på Avdelningen för Juridik och inre marknad. Maile kommer närmast från en tjänst som notarie vid Borås tingsrätt.
Dnr 2018/2757

Bedömningsledare inom certifiering – Avdelningen för Ackreditering

Helena Calmén har anställts som bedömningsledare inom certifiering på Avdelningen för Ackreditering. Helena kommer närmast från en tjänst som projektledare inom kommunal fackförvaltning.
Maria Malek har anställts som bedömningsledare inom certifiering på Avdelningen för Ackreditering. Maria kommer närmast från en tjänst som revisor hos Intertek Certification AB.
Dnr 2018/1943

Handläggare på Avdelningen för reglerad mätteknik

Hin Lau, Erik Söderlöv, Mikael Hulander, Lars Assarson och Thomas Boukas har anställts som handläggare på Avdelningen för reglerad mätteknik.
Dnr 2018/1908

Bedömningsledare inom miljö och hälsa –  Avdelningen för Ackreditering

Anna Rönnborg har anställts som bedömningsledare inom miljö och hälsa på Avdelningen för Ackreditering. Anna kommer närmast från Mölndals Stad, från en tjänst som miljöinspektör.
Kristina Lindberg har anställts som bedömningsledare inom miljö och hälsa på Avdelningen för Ackreditering. Kristina kommer närmast från SYNLAB Analytics & Services AB, från en tjänst som arbetsledare och kvalitetsansvarig.
Dnr 2018/1720

Bedömningsledare inom fordon och kontroll –  Avdelningen för Ackreditering

Patrik Lundberg har anställts som bedömningsledare inom fordon och kontroll på Avdelningen för Ackreditering. Patrik kommer närmast från Opus Bilprovning AB i Ulricehamn.
Dnr 2018/1616