Hoppa till innehållet
Om Swedac

Här publicerar Swedac information om nyligen tillsatta tjänster.

Bedömningsledare till enheten för fordon och kontroll, avdelningen för ackreditering

Christofer Erlandsson har anställts som bedömningsledare vid enheten för fordon och kontroll, på avdelningen för ackreditering. Christofer kommer närmast från Polismyndighetens ekonomiavdelning, enheten för fordon och kontroll.

Raied Ghabayen har anställts som bedömningsledare vid enheten för fordon och kontroll, på avdelningen för ackreditering. Raied kommer närmast från Svensk Bilprovning AB, Vänersborg/Lyekil/Strömstad.
Dnr 2020/924

Utredare till avdelningen för reglerad mätteknik

Erman Kelmendi har anställts som utredare på avdelningen för reglerad mätteknik. Erman kommer närmast från en utbildning i industriell ekonomi – affärsingenjör byggteknik vid Borås högskola.

Thomas Franzén har anställts som utredare på avdelningen för reglerad mätteknik. Thomas kommer närmast från en tjänst vid Göteborg Energi AB.
Dnr 2020/838

Bedömningsledare till enheten för industri, avdelningen för ackreditering

Pietro Caputo har anställts som bedömningsledare vid enheten för industri, på avdelningen för ackreditering. Pietro kommer närmast från en tjänst vid Nouryon.
Dnr 2019/2793

Bedömningsledare till enheten för miljö och hälsa, avdelningen för ackreditering

Monica Ericsson har anställts som bedömningsledare vid enheten för miljö och hälsa, på avdelningen för ackreditering. Monica arbetar idag som kvalitetsansvarig vid klinisk kemi samt primärvård Jönköping.

Anna-Carin Berggren har anställts som bedömningsledare vid enheten för miljö och hälsa, på avdelningen för ackreditering. Anna-Carin arbetar idag som medical manager, respiratory vid Boehringer-Ingelheim AB/Berggren Life science consulting AB.
Dnr 2020/432