Hoppa till innehållet
Om Swedac

Här publicerar Swedac information om nyligen tillsatta tjänster.

Koordinator till ackrediteringsavdelningen

Marie Lundgren har anställts som koordinator vid ackrediteringsavdelningen, enheten för kvalitet och planering. Marie kommer närmast från Volvo AB.
Dnr 2021/489

Jurister vid avdelningen för juridik och handelsfrågor

Erica Sandwing har anställts som jurist vid avdelningen för juridik och handelsfrågor. Erica kommer närmast från en tjänst hos Unionen.
Dnr 2021/481

Shilan Artoushi har anställts som jurist vid avdelningen för juridik och handelsfrågor. Shilan kommer närmast från en tjänst hos Migrationsverket.
Dnr 2021/481

Tove Sehested har anställts som jurist vid avdelningen för juridik och handelsfrågor. Tove kommer närmast från en tjänst hos Kronofogdemyndigheten.
Dnr 2021/481