Här publicerar Swedac information om nyligen tillsatta tjänster.

Chef till enheten för miljö och hälsa

Helen Nyman har anställts som chef till enheten för miljö och hälsa. Helen kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Södra Älvsborgs sjukhus.

2017-02-20

Bedömningsledare till enheten för miljö och hälsa

Erika Skoogh har anställts som bedömningsledare till enheten för miljö och hälsa. Erika kommer närmast från en tjänst som kvalitetssamordnare och civil specialist på Polismyndigheten region väst, forensiska sektionen.

2017-05-17

Bedömningsledare till enheten för miljö och hälsa

Cecilia Lindau har anställts som bedömningsledare till enheten för miljö och hälsa. Cecilia kommer närmast från en tjänst som forskningsingenjör på Uppsala universitet.

2017-05-17

Bedömningsledare till enheten för miljö och hälsa

Helena Cedergren har anställts som bedömningsledare till enheten för miljö och hälsa. Helena kommer närmast från en tjänst som kvalitetstekniker på Ebersprächer i Nyköping. Helena har arbetat som teknisk bedömare åt Swedac sedan 2000.

2017-05-17