Här publicerar Swedac information om nyligen tillsatta tjänster.

 

Bedömningsledare till enheten för industri

Sara Jensen har anställts som bedömningsledare till enheten för industri.

2017-06-26

Bedömningsledare till enheten för miljö och hälsa

Madeleine Grahl-Johansson har anställts som bedömningsledare till enheten för miljö och hälsa.

2017-06-26

Projektledare till enheten för internationell utveckling

Zoia Faraj har anställts som projektledare till enheten för internationell utveckling. Zoia kommer närmast från en tjänst som projektledare vid Lantmäteriet i Gävle.

2017-06-28

Utredare till avdelningen för juridik och inre marknad

Nils Ahlén har anställts som utredare till avdelningen för juridik och inre marknad. Nils kommer närmast från Energimyndigheten.

2017-08-16

Personalhandläggare till enheten för ekonomi och personal.

Helena Werneholm har anställts som personalhandläggare till enheten för ekonomi och personal. Helena kommer närmast från en tjänst som personalspecialist vid Ulricehamns kommun.

2017-09-20