Hoppa till innehållet
Tjänster

Tillsyn

Swedac har som uppgift att bedriva systemtillsyn för olika områden inom reglerad mätteknik. Det innebär att Swedac ska se till att systemen för mätinstrument fungerar som helhet. Det gäller exempelvis för el-, vatten- och värmemätare.

Swedacs tillsyn omfattar installerade mätinstrument och riktar sig till den som använder mätinstrument, exempelvis för att ta betalt för en vara eller tjänst. Det kan vara allt från dagligvaruhandlare som använder vågar till en kommun som levererar vatten. Tillsynen är till för att minimera antalet mätinstrument som inte uppfyller gällande krav och att säkerställa att det pris konsumenten betalar är korrekt.

Tillsyn genomförs genom tillsynsbesök eller genom att granska dokumentation. Swedac gör kartläggande tillsynsaktiviteter på vissa områden – alla användare ska då besvara ett tillsynsformulär och resultatet används för att välja ut vilka företag som får en mer djupgående granskning.

Marknadskontroll

Genom marknadskontroll ser Swedac till att de mätinstrument som finns för försäljning och tas i bruk uppfyller föreskrivna krav. Syftet med marknadskontroll är att säkerställa kvalitet och konkurrens på lika villkor mellan tillverkare, importörer och distributörer. Swedac genomför marknadskontroll främst genom att granska den dokumentation och märkning som ska finnas. Marknadskontroll vänder sig alltså till de ekonomiska aktörerna.