Hoppa till innehållet
Lag & Rätt

En föreskrift är en allmänt gällande regel som beslutas av riksdagen, regeringen, en annan myndighet eller en kommun.

Vilka regler som gäller för ackreditering, reglerad mätteknik och ädelmetallarbeten bestäms till stor del i Swedacs föreskrifter, som även kallas STAFS:ar. STAFS är en förkortning för ”Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling”. Oftast innehåller Swedacs föreskrifter detaljerade regler om något som regeringen har bestämt i en förordning eller EU i ett direktiv.

Swedac utfärdar föreskrifter inom olika ackrediteringsområden samt föreskrifter om avgifter för ackreditering. Myndigheten utfärdar även föreskrifter för reglerad mätteknik och ädelmetallarbeten.

Swedacs föreskrifter kommer ut i form av grundförfattningar och ändringsförfattningar. En grundförfattning är en första, ny författning som på ett uttömmande sätt reglerar ett visst område. En ändringsförfattning är en senare författning som ändrar grundförfattningen i något specifikt hänseende, t.ex. ändrar lydelsen i en av grundförfattningens paragrafer.