Hoppa till innehållet
Tjänster

Swedac är ansvarig myndighet för frågor om ädla metaller.

Swedac utövar tillsyn dels av handel med ädelmetallarbeten och dels över att gällande föreskrifter följs. Swedac godkänner och sköter också registret över namnstämplar, fastställer svenska ortsmärken för ädelmetallarbeten, ackrediterar kontrollorgan som utför kontrollstämpling.

Inom ramen för tillsynsansvaret utför Swedac marknadskontroll genom att besöka organisationer som arbetar med ädelmetall. Det gäller exempelvis tillverkare, importörer och grossister men även pantbanker, marknader och butiker. För att säkerställa att produkterna uppfyller krav på stämplar, angiven finhalt och övriga krav utför Swedac stickprovskontroller. Kontrollerna bidrar till en väl fungerande marknad och fortsatt intresse hos såväl näringsidkare som konsumenter.

Ädelmetallkonventionen och CCM-stämpel

Sverige är medlem i Konventionen om kontroll och märkning av ädel metall, även kallad ädelmetallkonventionen. Konventionen är en överenskommelse mellan flera länder om en gemensam stämpel på guld-, silver- och platinaarbeten för att skapa enhetliga regler.

Genom konventionens gemensamma märkning kan ädelmetaller säljas i olika länder utan att behöva märkas om efter landets egna regler, förutsatt att landet är medlem i konventionen. Ädelmetallarbeten som uppfyller konventionens krav kontrollstämplas med Common Control Mark, det vill säga en CCM-stämpel.

Ädelmetallarbeten med CCM-stämpel får säljas utan krav på ytterligare stämpling i Danmark, Cypern, Finland, Irland, Israel, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Ungern och Österrike, förutsatt att arbetet uppfyller ländernas nationella finhaltskrav.

Konventionen införlivades i svensk rätt genom förordningen 1975:49 om gemensam kontrollstämpel för arbetet av guld, silver och platina.