Hoppa till innehållet
Om Swedac

Swedac kontrollerar efterlevnaden av krav på kvalitet och säkerhet i syfte att underlätta för varor och tjänster att fritt röra sig över gränserna. Myndigheten är verksam inom ett stort antal områden och bidrar till tillit i vardagen.

Swedac är nationellt ackrediteringsorgan för Sverige. Myndigheten samordnar även den svenska marknadskontrollen och har ansvar i frågor som rör mätinstrument och ädelmetall. Inom samtliga områden har Swedac internationella uppgifter. Instruktion och regleringsbrev från regeringen samt lagstiftning och överenskommelser inom Europa och globalt styr myndighetens verksamhet.

Swedac hör till utrikesdepartementet och rapporterar till bistånds- och utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Swedacs vision lyder: Swedacs verksamhet medverkar till att skapa en öppen och global marknad, ett konkurrenskraftigt näringsliv samt trygga konsumenter och produktanvändare i ett hållbart samhälle.

Swedac:

  • är nationellt ackrediteringsorgan. Detta innebär bland annat att myndigheten ackrediterar certifiering, validering, verifiering, kalibrering, kontroll och provning enligt internationella standarder och regelverk.
  • ger andra myndigheter råd i frågor om teknisk kontroll och så kallad bedömning av överensstämmelse
  • är föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för reglerad mätteknik. Detta innebär att Swedac tar fram regler för mått och vikt och ser till att de följs.
  • är föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för handel med och tillverkning av ädelmetallarbeten.
  • samordnar de svenska myndigheter som utför marknadskontroll av produkter.
  • ger regeringen expertstöd i EU-arbetet inom myndighetens ansvarsområden.
  • samarbetar med andra länders ackrediteringsorgan och mätteknikmyndigheter för att säkerställa en gemensam tolkning och tillämpning av olika standarder.

Besök Swedacs Youtube-kanal för att se fler filmer om hur Swedac bidrar till tillit i samhället.