Hoppa till innehållet

Nyheter

 • Arbetet med marknadskontroll har fått förstärkning

  I samband med att Swedac fått ett utökat ansvar för samordning av marknadskontroll inom EU har Avdelningen för juridik och handelsfrågor förstärkts med en koordinator och en jurist.

 • Så är Swedac involverat i två vanliga januari-vanor

  2021 har alla förutsättningar att bli ett år med många nya vanor. I väntan på en ny vardag listar Swedac två saker många av oss gör i januari – där myndigheten är involverad fast få vet om det.

 • Färska riktlinjer för upprätthållande och förlängning av certifikat

  I ett riktat utskick till certifieringsorgan informerar Swedac om hur certifikat ska upprätthållas och förlängas med anledning av covid-19-situationen. Läs hela sammanställningen här.

 • Vad väntar oss 2021?

  Digitala möten, hemarbete och samtal om smittorisk. Ett udda år är till ända. Vad tar vi med oss in i 2021? Vad blev trots utmaningarna bra?
  Tre ansvariga för varsitt område på myndigheten Swedac spanar in i framtiden.

 • Swedacs roll i besiktning av motorfordon

  För tio år sedan förändrades besiktningen av motorfordon i Sverige. Tidigare hade AB Svensk Bilprovning monopol, i dag utförs besiktningar av ackrediterade företag. Nu ska systemet granskas av Riksrevisionen. Det här är Swedacs roll för besiktning av motorfordon.

 • De återvänder till Swedac

  De gick vidare till nya utmaningar. Nu återvänder de till Swedac. Möt två bedömningsledare och en jurist som alla tre kommer tillbaka till en arbetsplats de redan känner – men som också är förändrad.

 • Alla Swedacs avgifter oförändrade under 2021

  Swedacs avgifter blir oförändrade under nästa år. Skälet är pandemins påverkan på landets ekonomi.
  – Pandemin fortsätter och innebär stora ekonomiska påfrestningar på samhällsekonomin och inte minst för många företag, i år men också kommande år. Mot den bakgrunden måste vi alla se över hur vi kan bidra och myndigheten har därför beslutat att låta avgifterna vara oförändrade och att hantera ökade egna omkostnader inom rådande avgiftsnivå och ekonomi, säger Ulf Hammarström, generaldirektör för Swedac.

 • Se Swedacs webinar om framtidsfrågorna

  Den 19 oktober samlades deltagare från hela världen framför Swedacs webinar om framtiden för ackreditering. Under närmare fyra timmar diskuterades utmaningarna som väntar. Nedan kan du se det i sin helhet.
  - Jag har redan fått höra från deltagare att det var intressant att få lyssna på andras perspektiv i de här frågorna, säger Peter Kronvall, kommunikationschef Swedac.

 • Stort antal aviseringsmejl har gått ut från Swedac – uppdatering av en webbfunktion är orsaken

  Under det senaste dygnet har ett stort antal aviseringar om ändringar på Swedacs webbplats gått ut. Det är underhållsarbete på myndighetens webbplats som har orsakat de många utskicken. Den som nåtts av en eller flera aviseringar under det senaste dygnet kan bortse ifrån dessa.

 • ”Vi kan lära av varandra”

  Den 19 oktober samlas företrädare för ackrediteringsorgan, privata och statliga kunder, forskare, lagstiftare och företrädare för europeiska och globala intresseorganisationer för att ta delta i Swedacs webinar. Det handlar om framtiden för ackreditering som kvalitetssäkringsinstrument i samhället och de utmaningar som finns.
  – Jag hoppas att de som deltar ska bli inspirerade för ett fortsatt tankearbete. Det här är inte frågor som har ett slutligt svar. Det viktiga är att ha en diskussion där vi kan lära och inspireras av varandra, säger Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström.