• 15 September 2018 är sista datum för övergångsperioden av ISO 9001 och 14001

  International Accreditation Forum (IAF) och International Organization for Standardization (ISO) har publicerat en kommuniké för att uppmärksamma att det den 15 september 2017 är ett år kvar till dess att samtliga certifierade organisationer inom kvalitetsledningssystem (ISO 9001) och miljöledningssystem (ISO 14001) ska ha blivit omcertifierade enligt de nya utgåvorna av standarderna.

 • Kvalitet inom välfärd kan säkras via ackreditering

  Tidigare i år lämnade Välfärdsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. I ett remissvar har nu Swedac lämnat sin syn på utredningens förslag. Swedac håller inte med om förslaget utan ser möjligheter att mäta och följa upp kvalitet i välfärden.

 • Utredare föreslår ny lag för marknadskontroll

  Regeringens utredare Annika Brickman överlämnade idag betänkandet Marknadskontrollmyndigheter - befogenheter och sanktionsmöjligheter till regeringen. Swedac har medverkat i utredningens expertgrupp.

 • Världens första kvalitetsinspektion av naturvärdesinventering

  Swedac har genomfört den allra första inspektionen av naturvärdesinventering – en ny kvalitetssäkring som bidrar till att bevara biologisk mångfald och värdefull natur.

 • Nya uppdrag för stärkta kvalitetssystem och handelsmöjligheter i andra länder

  Nu utökar Swedac sitt internationella arbete. Genom två nya internationella avtal har den svenska myndigheten fått i uppdrag att bidra till förstärkta handelsmöjligheter för Jamaica och Jordanien.

 • Nya regeringsuppdrag om Brexits konsekvenser och exporttillväxt till Swedac

  Regeringen ger Swedac två nya uppdrag – ett att utreda vilka följder det brittiska utträdet ur EU kan få på varuhandeln, ett att ta fram stödjande material för hur svenska företag kan använda ackreditering för att öka sin export.

 • Skärpta regler kring radioaktivitet i dricksvatten

  Skärpta regler kring hur man ska mäta radioaktiva ämnen i dricksvatten sätter press på svenska vattenverk. Då det ännu inte finns några ackrediterade företag i Sverige som kan utföra mätningarna måste vattenverken vända sig utomlands, vilket leder till längre transporter.

 • Swedac medverkar i Almedalen

  Just nu pågår Almedalsveckan i Visby. Under några intensiva dagar samlas ett stort antal samhällsaktörer för att diskutera aktuella utmaningar och frågeställningar inom en mängd områden. Swedac är på plats och har deltagit i ett flertal aktiviteter.

 • Försäljningen av e-cigaretter blir lagreglerad

  Den 1 juli blir försäljningen av e-cigaretter reglerad i lag. Folkhälsomyndigheten blir den tillsynsmyndighet som ska se till att produkterna följer lagstadgade krav. Swedac, som samordnar den svenska marknadskontrollen, får därmed en ny medlem i Marknadskontrollrådet.

 • Koldioxidutsläpp inom sjöfarten granskas

  Arbetet för att begränsa koldioxidutsläpp inom sjöfarten tog ett kliv framåt i veckan. Det första företaget i Sverige har ackrediterats för att kunna kontrollera och intyga att fartygens utsläppsrapporter stämmer.