• Svensk äldrevård ses som förebild utomlands

  En svensk delegation för hälso- och äldrevård besökte Hongkong i syfte att stärka partnerskap och samarbete mellan Sverige och Hongkong inom området. Under mottagningen för delegationen poängterades att svenska produkter efterfrågas.

 • Merih Malmqvist Nilsson på besök i Hongkong

  Swedacs ställföreträdande GD och ILACs ordförande, Merih Malmqvist Nilsson, är under veckan i Hongkong för att ta del av hur de arbetar med utveckling och säkerhet. Malmqvist Nilsson ska också delta i en mottagning om svensk hälso- och äldrevård.

 • Lediga tjänster

  Swedac söker nu ekonom samt projektledare till enheten för Internationell utveckling.

 • Europeiskt samråd underlag för ny lagstiftning

  I sommar presenteras en ny lagstiftning som påverkar hur myndigheter över hela Europa arbetar med marknadskontroll. EU-kommissionen förväntas föreslå krav på starkare befogenheter och ökat samarbete.

 • Nya ledamöter i Swedacs insynsråd

  Regeringen har fattat beslut om nya medlemmar i Swedacs insynsråd. Insynsrådet fungerar som ett stöd för generaldirektör Peter Strömbäck och fyller ungefär samma funktion som en styrelse

 • Swedac tar ansvar för de globala målen

  Idag signerade Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck en avsiktsförklaring för att bidra till genomförandet av Agenda 2030 och att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.

 • Swedac har beslutat nya föreskrifter om färdigförpackade varor (STAFS 2017:1)

  De idag gällande föreskrifterna (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor och (STAFS 2003:1) om färdigförpackning av varor efter volym och vikt har en tid varit i behov av modernisering och översyn.

 • Swedacs Peter Kronvall i P4 Sjuhärad

  Igår medverkade Peter Kronvall, utredare på Swedac och nyligen invald i IAFs styrelse, i Eftermiddag i P4 Sjuhärad.

 • Swedacs Peter Kronvall invald i IAF:s styrelse

  Som förste svensk är Peter Kronvall utnämnd till Director representing High Income Economies för IAF, den internationella samarbetsorganisationen för ackreditering av certifierings- och verifieringsorgan.

 • Ändring av övergångsbestämmelserna för hänvisning till ackreditering

  Swedac förlänger övergångstiden för hur ackrediterade organ ska hänvisa till sin ackreditering till och med den 31 december 2017.