• Lediga tjänster

  Swedac söker jurist till avdelningen för juridik och inre marknad samt enhetschef till ackrediteringsenheten.

 • Konsekvenser vid ett eventuellt avtalslöst Brexit

  Swedac informerar om hur ett eventuellt avtalslöst Brexit kan komma att påverka anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare.

 • Swedac ställer nya krav på landets elmätare

  Framtidens elmätare ska inte bara kunna mäta hur mycket el som förbrukas i ett hushåll, utan också tala om hur mycket el som produceras. Det nya kravet på att kunna mäta hur mycket energi som levereras till elnätet är den viktigaste effekten av den ändrade föreskriften inom mätning av överförd el som Swedac nu publicerar.

 • Ny föreskrift om mätsystem för mätning av överförd el

  Swedac har idag publicerat STAFS 2019:2, ändring i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el.

 • Inbjudan till informationsmöte gällande kontroll av oljeavskiljarsystem

  Den 25 september arrangerar Swedac ett informationsmöte om det frivilliga ackrediteringsområdet ” Kontroll av oljeavskiljarsystem”.

 • Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

  Särskild utredare är utsedd för utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll m.m.

 • Dags för bedömarutbildning – hösten 2019

  Utbildningen vänder sig till den som vill lära sig förstå och tolka kraven i en kontrollformstandard och som är intresserad av att arbeta som Swedacs bedömare i ackrediteringsverksamheten för laboratorier/kontrollorgan/certifieringsorgan eller kanske ska arbeta som internrevisor.

 • Information för spelföretag och ackrediterade organ

  Swedac informerar spelföretag och ackrediterade organ om Spelinspektionens krav för att erhålla spellicens.

 • Swedac medverkar i Almedalen

  Swedac finns på plats i Almedalen 1-3 juli för att samtala om aktuella samhällsfrågor och inhämta kunskap från olika delar av samhället.

 • Swedac deltog i West Pride-festivalen i Göteborg

  Vi deltog för att visa vårt stöd till Pride-festivalens målsättningar, vår och hela statens värdegrund – att vi gemensamt står upp för allas lika värde och ett tolerant samhälle.