• Lyckad examen från bedömarutbildningen i förra veckan

  Inom ackrediteringsverksamheten anordnar Swedac regelbundet bedömarkurser med fokus på att utbilda externa bedömare som myndigheten sedan kan anlita i bedömningsverksamheten.

 • Swedacs generaldirektör medverkar på Miljöbalksdagarna

  23-24 mars arrangerade Naturvårdsverket Miljöbalksdagarna 2017. Swedacs generaldirektör var med och pratade om vägen till en fungerande tillsyn.

 • Swedac lämnar över ansvarsområde till Läkemedelsverket

  Socialdepartementet har föreslagit att Läkemedelverket ska ta över uppgiften att utse och anmäla organ på det medicintekniska området från Swedac. Just nu pågår ett intensivt arbete hos Läkemedelsverket med att bygga upp rutiner, och Swedac finns med som rådgivare.

 • Swedacs årsberättelse 2016

  Nu finns Swedacs årsberättelse som i korthet ger en bild av händelser 2016 och myndighetens verksamhet.

 • Swedac träffade branschorganisationerna Swetic och Eurolab

  Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck och avdelningschef Kristina Hallman hade förra veckan ett konstruktivt möte med Jörgen Backersgård och Magnus Holmgren, ordförande för branschorganisationerna Swetic respektive Eurolab.

 • Svensk äldrevård ses som förebild utomlands

  En svensk delegation för hälso- och äldrevård besökte Hongkong i syfte att stärka partnerskap och samarbete mellan Sverige och Hongkong inom området. Under mottagningen för delegationen poängterades att svenska produkter efterfrågas.

 • Merih Malmqvist Nilsson på besök i Hongkong

  Swedacs ställföreträdande GD och ILACs ordförande, Merih Malmqvist Nilsson, är under veckan i Hongkong för att ta del av hur de arbetar med utveckling och säkerhet. Malmqvist Nilsson ska också delta i en mottagning om svensk hälso- och äldrevård.

 • Europeiskt samråd underlag för ny lagstiftning

  I sommar presenteras en ny lagstiftning som påverkar hur myndigheter över hela Europa arbetar med marknadskontroll. EU-kommissionen förväntas föreslå krav på starkare befogenheter och ökat samarbete.

 • Nya ledamöter i Swedacs insynsråd

  Regeringen har fattat beslut om nya medlemmar i Swedacs insynsråd. Insynsrådet fungerar som ett stöd för generaldirektör Peter Strömbäck och fyller ungefär samma funktion som en styrelse

 • Swedac tar ansvar för de globala målen

  Idag signerade Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck en avsiktsförklaring för att bidra till genomförandet av Agenda 2030 och att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.