Hoppa till innehållet

Nyheter

 • Swedac stöttar Pride-festivalens målsättningar

  Vi fortsätter stå bakom värderingarna som även följer vår och hela statens värdegrund – att vi gemensamt står upp för allas lika värde och ett tolerant samhälle.

 • Lediga tjänster

  Swedac söker nu jurister och koordinator till avdelningen för juridik och handelsfrågor.

 • Skräddarsydd information på uppdaterad webbplats

  Nya praktiska verktyg och en navigation som är utvecklad för att ge skräddarsydd information beroende på om du är konsument, företagare eller myndighet – där är de viktigaste nyheterna när Marknadskontrollrådet lanserar sin nya webbplats.

 • Dags för bedömarutbildning – hösten 2020

  Utbildningen vänder sig till den som vill lära sig förstå och tolka kraven i en kontrollformstandard och som är intresserad av att arbeta som Swedacs bedömare i ackrediteringsverksamheten för laboratorier/kontrollorgan/certifieringsorgan eller kanske ska arbeta som internrevisor.

 • Nya EU-regler för säkrare drönarflyg

  Ett giltigt behörighetsbevis och CE-märkning av farkosten. Det är exempel på nya krav som ställs när EU vid årsskiftet inför gemensamma regler för att flyga med drönare.
  — Målet är att ingen ska få en farkost i huvudet eller att drönare används i felaktigt syfte, säger Magnus Pedersen, utredare, Swedac.

 • Hallå där Ann-Charlotte Steneryd… bedömningsledare, enheten för miljö och hälsa, Swedac

  På Världsackrediteringsdagen 9 juni firas systemet med ackreditering. I år är temat mat och säkerhet. Ann-Charlotte Steneryd har följt livsmedelsfrågan i 30 år, varav de senaste fyra på Swedac, där hon arbetar med ackreditering av certifieringsorgan och laboratorier.

 • Swedac informerar angående brexit

  Swedac informerar om brexit och om hur ett avtalslöst brexit påverkar anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare.

 • Hallå där Helena Antoni… ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC!

  För att se till att det finns en demokratisk insyn och ett medborgerligt inflytande har SWEDAC ett insynsråd med ledamöter från näringsliv, politik och organisationer. Ledamöterna bidrar med sina erfarenheter och ger råd till Ulf Hammarström, generaldirektör för SWEDAC och insynsrådets ordförande. Insynsrådet utses av regeringen.

 • Swedacs övergång till den nya versionen av ISO/IEC 17011 är klar

  Swedac har uppdaterat myndighetens arbetssätt enligt den nya versionen av ISO/IEC 17011. Swedacs omställning är nu godkänd av den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering, EA.

 • 4 sätt att tänka på vägen mot ackreditering

  Swedac vore inte till mycket nytta utan kunderna som anlitar myndigheten. För det mesta går det utmärkt. Många är vana och har genomgått flera ackrediteringsprocesser. Men alla måste börja någonstans, och den som inte varit inblandad i ackrediteringar tidigare kan vara hjälpt av dessa ord på vägen.