• Information om bedömares och handläggares tillgänglighet

  Swedac är nu inne i en intensiv verksamhetsperiod vilket kan påverka graden av tillgänglighet hos vår personal. Här är information om hur ni kommer i kontakt med våra bedömare och handläggare.

 • Ordning och reda på den svenska spelmarknaden

  En ny spellag införs i Sverige som innebär att alla spelföretag på den svenska spelmarknaden ska ha behöriga licenser. En viktig del i licensansökan är de bedömningar som utförs av ackrediterade organ.

 • Nya krav för bedömning enligt ISO/IEC 17011

  Under september och oktober införs nya krav för bedömning enligt den reviderade utgåvan av ISO/IEC 17011. Ändringarna berör så väl bedömare som ackrediterade organ.

 • Ny generaldirektör på Swedac

  Den 10 september tillträdde Ulf Hammarström som Swedacs nya generaldirektör. På Ulf Hammarströms CV finns flera tunga uppdrag från så väl svensk offentlig sektor som inom EU:s institutioner.

 • Ledningssystem för ökad krishanteringsförmåga

  Med ledningssystemet ISO 22301 kan verksamheter upprätta ett proaktivt och systematiskt arbetssätt för att avstyra kriser och andra störningar i system och arbetsprocesser. Swedac ackrediterar nu certifieringsorgan för bedömning mot standarden.

 • Tillförlitlig radonmätning med ackrediterade företag

  För att minska hälsoproblemen kopplat till radon i bostäder har regeringen beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Ett ackrediterat företag utför radonmätning efter aktuella standarder.

 • Lediga tjänster

  Swedac söker bedömningsledare till ackrediteringsavdelningen inom områdena miljö, livsmedel, medicin, kontroll samt certifiering och handläggare till avdelningen för reglerad mätteknik.

 • Gör så att andra kan ta saker för givet

  Nu utökar Swedac verksamheten i Borås. Vi söker dig som är ingenjör eller har en högskoleutbildning inom naturvetenskapliga ämnen och vill arbeta i en spännande miljö med kvalitetssäkring i olika branscher. 

 • Föreskrifter om ändring i STAFS 2011:33

  STAFS 2011:33, Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier är nu reviderade. Ändringarna har huvudsakligen föranletts av att det kommit en ny version av standarden SS-EN ISO/IEC 17025.

 • Regeringen har fattat beslut om ny generaldirektör för Swedac

  Ulf Hammarström har tidigare varit generaldirektör för Försvarsexportmyndigheten och har tjänstgjort närmare nio år i Bryssel, dels som direktör för industri- och marknadsdirektoratet vid European Defence Agency, dels som diplomatisk minister vid svenska EU-representationen. Han har tidigare även varit departementsråd i regeringskansliet. Ulf Hammarström tillträder sin tjänst den 10 september i år.