• Intresse för att arbeta inom Ceta-avtalet

  Handelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada har provisoriskt trätt i kraft vilket innebär att tullavgifter mellan länderna försvinner och dubbla produktprovningar undviks. Bland de som visat intresse för att arbeta med produktprovningar inom avtalet finns ett antal svenska ackrediterade organ.

 • ”Swedac har ett viktigt samhällsuppdrag”

  Målinriktad, uthållig och ganska lyhörd. Det är ord som Swedacs nya generaldirektör Ulf Hammarström använder för att beskriva sig själv. Han ser som sin viktigaste uppgift att leda förnyelsen av myndigheten och få en balanserad ekonomi i samband med omlokaliseringen till Borås.

 • Swedac slutför utbildningar med Arabförbundet

  Swedac har under de två senaste åren bedrivit två parallella utbildningar för Arabförbundet som syftar till att öka den interregionala handeln och främja den ekonomiska utvecklingen. Utbildningarna som syftar till att undanröja handelshinder och främja handel med livsmedelsvaror och andra produkter har nu slutförts.

 • Ett kvartssekel av gränslös handel

  I år fyller EU:s inre marknad 25 år. Gemensamma standarder för varor och tjänster som bedöms likvärdigt av ackrediterade organ över hela unionen är en av grundbultarna för det ekonomiska samarbetet.

 • Nu möjligt att certifiera mot standard som ska förhindra mutor

  Nu går det att ansöka om ackreditering för certifiering mot standarden ISO 37001 som ska förhindra mutor.

 • Information om bedömares och handläggares tillgänglighet

  Swedac är nu inne i en intensiv verksamhetsperiod vilket kan påverka graden av tillgänglighet hos vår personal. Här är information om hur ni kommer i kontakt med våra bedömare och handläggare.

 • Ordning och reda på den svenska spelmarknaden

  En ny spellag införs i Sverige som innebär att alla spelföretag på den svenska spelmarknaden ska ha behöriga licenser. En viktig del i licensansökan är de bedömningar som utförs av ackrediterade organ.

 • Nya krav för bedömning enligt ISO/IEC 17011

  Under september och oktober införs nya krav för bedömning enligt den reviderade utgåvan av ISO/IEC 17011. Ändringarna berör så väl bedömare som ackrediterade organ.

 • Ny generaldirektör på Swedac

  Den 10 september tillträdde Ulf Hammarström som Swedacs nya generaldirektör. På Ulf Hammarströms CV finns flera tunga uppdrag från så väl svensk offentlig sektor som inom EU:s institutioner.

 • Ledningssystem för ökad krishanteringsförmåga

  Med ledningssystemet ISO 22301 kan verksamheter upprätta ett proaktivt och systematiskt arbetssätt för att avstyra kriser och andra störningar i system och arbetsprocesser. Swedac ackrediterar nu certifieringsorgan för bedömning mot standarden.