• EU föreslår nya regler för typgodkännande av bilar

  Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen har enats om ett förslag på en EU-förordning som ska resultera i säkrare bilar.

 • Swedac hjälper Jamaica att stärka utvecklingen av ackreditering

  Swedac har fått förnyat förtroende från JANAAC, Jamaicas nationella ackrediteringsorgan, att stötta landets utveckling av kvalitetsinsfrastukturen. Vi har intervjuat JANAAC:s verkställande direktör Sharonmae Shirley, som tillsammans med JANAAC:s ackrediteringschef Nickoe Boothe-Thompson och ett antal bedömare besökte Sverige i november för utbyte av kunskap och erfarenheter.

 • Nya krav när den reviderade standarden för ackrediteringsorgan införs

  Swedac har startat två projekt för att implementera de nya kraven för 17011 – standarden för ackrediteringsorgan.

 • Merih Malmqvist Nilsson om sitt första år som ordförande för ILAC

  Swedacs ställföreträdande generaldirektör Merih Malmqvist Nilsson har nu fullbordat sitt första år som ordförande för ILAC, den globala samordningsorganisationen för ackreditering av laboratorier. Vi har intervjuat henne om året som gått, utmaningarna som varit och om hur hon ser på framtiden inom organisationen.

 • Fokus på svensk marknadskontroll i Östra Partnerskapet

  Europeiska kommissionen arrangerar varje år en konferens med fokus på kvalitetsinfrastruktur i det Östra Partnerskapet. Årets fokus var marknadskontroll och Swedac hade inbjudits för att presentera hur marknadskontrollen är organiserad i Sverige.

 • Swedac pekar på risker för svensk handel: stora förändringar vid brexit

  I dag överlämnar Swedac en rapport till EU- och handelsminister Ann Linde om hur den svenska handeln påverkas av brexit. Rapporten synliggör de frågor som behöver lösas för att mildra de negativa konsekvenser som väntas för import och export av produkter.

 • Nationell marknadskontrollplan 2018

  Vid årets sista möte i Marknadskontrollrådet fastställdes 2018 års nationella marknadskontrollplan. Ökade kontroller av produkter som säljs på nätet, fler myndighetsgemensamma kontroller, förstärkt samverkan med Tullverket och informationsinsatser är särskilt prioriterade områden.

 • Ny föreskrift om certifiering av pannoperatörer, AFS 2017:3

  Arbetsmiljöverket har omarbetat föreskrifterna för kontroll och användning av trycksatta anordningar. Ett av kraven är ackrediterad certifiering av pannoperatörer.

 • Swedac bidrar till kvalitetsinfrastruktur i Agadirländer

  En del av Swedacs internationella arbete är att bistå andra länder i att bygga upp en kvalitetsinfrastruktur. Agadirprojektet är ett exempel på sådant arbete. 25–28 november deltog Swedac i en konferens om strukturering och harmonisering inom regionen.

 • Brinner du för kvalitets-, säkerhets- och miljöfrågor?

  Swedac söker nu bedömningsledare för ackreditering av certifieringsorgan till ackrediteringsavdelningen med placering i Borås eller Stockholm.