• Lediga tjänster

  Swedac söker tekniska bedömningsledare inom fordonsområdet och bedömningsledare inom miljö, livsmedel och medicin

 • Dags för bedömarutbildning – hösten 2018

  Utbildningen vänder sig till den som vill lära sig förstå och tolka kraven i en kontrollformstandard och som är intresserad av att arbeta som Swedacs bedömare i ackrediteringsverksamheten för laboratorier/kontrollorgan/certifieringsorgan eller kanske ska arbeta som internrevisor.

 • Tunga globala aktörer i nytt internationellt nätverk

  Den 20 juni höll UNIDO ett möte i Genève på temat "Good Governance in Developing Modern Quality Infrastructure Systems". Swedacs t f GD Merih Malmqvist Nilsson deltog i rollerna som ILAC-ordförande och som ordförande för det nya globala nätverket INetQI (International network of quality infrastructure).

 • E-handel i fokus för myndigheterna i Marknadskontrollrådet

  Vartannat år anordnas Marknadskontrolldagen för att diskutera hur marknadskontrollen kan effektiviseras och förbättras. Årets tema var den ökande e-handeln och vilka utmaningar det för med sig.

 • Swedac hjälper Jordanien med ackreditering

  Swedac hjälper Jordanien att bygga upp sin ackrediteringsverksamhet. En satsning som enligt Magnus Pedersen på Swedac kommer att gynna handeln i båda länderna.

 • Nio av 40 följer med Swedac till Borås

  Nio av de 40 personer som får sina tjänster flyttade till huvudkontoret när Swedacs stockholmskontor läggs ner har valt att följa med myndigheten till Borås. Det är betydligt fler än vid tidigare utlokaliseringar av statliga myndigheter, då i genomsnitt en av 20 medarbetare har flyttat med sin myndighet.

 • Viktigt möte om Ädelmetallkonventionen

  Sverige och Swedac stod värd för Ädelmetallkonventionens vårmöte. Det blev ett möte där många viktiga beslut fattades.

 • Så gick det för Dr Eve Gadzikwa

  Det har gått ett år sedan Dr Eve Gadzikwa, chef för Standards Association of Zimbabwe, tillsammans med ett 30-tal andra höga chefer och regeringstjänstemän från sju länder i södra Afrika hade avslutning efter ett fyra veckor långt utbildningsprogram hos Swedac.

 • Ny rapport om nyttan av ackreditering för svensk export

  En ny rapport visar att ackrediterade organ tycker att ackreditering är viktigt för verksamheten och underlättar internationell handel. Samtidigt finns det nya lagförslag från EU som medför en risk för ökad administrativ börda samt ökade kostnader för företagen.

 • Bättre arbetsmiljö och en säkrare värld fokus för världsackrediteringsdagen

  Mycket i dagens samhälle förväntas vara säkert. Produkter vi köper, bussen vi åker med eller arbetsplatsen vi jobbar på – många aspekter av våra liv ska bara fungera. Att de faktiskt är säkra och fungerar som de ska har en grund i ackreditering, ett system för kvalitetssäkring. På världsackrediteringsdagen den 9 juni firas systemet över hela världen.