Hoppa till innehållet

Nyheter

 • Sverige först i Europa med möjlighet till certifiering enligt SERMI

  Idag har de första kontrollorganen för regelverket SERMI ackrediterats av Swedac.
  Det innebär att Sverige är första land i Europa med ackrediterade kontrollorgan för SERMI. Regelverket ska säkerställa att oberoende fordonsverkstäder får tillgång till säkerhetsrelaterad data från tillverkarna vid service och underhåll.

 • Frågor och svar om Swedacs roll i arbetet med SERMI

  SERMI är en organisation som har till uppgift att utveckla och driva ett EU-regelverk för hur oberoende verkstäder för fordonsservice ska få tillgång till säkerhetsrelaterad data som används vid reparationer och underhåll. Organisationen drivs gemensamt av fordonstillverkare och företrädare för oberoende verkstäder.

 • Spännande konferens om AI

  Före detta ärkebiskopen i Sverige, representanter från EU, akademi och näringsliv samlades när det svenska ordförandeskapet arrangerade konferens om AI. Anette Arveståhl, chefsjurist och avdelningschef på Avdelningen för juridik och handelsfrågor, var på plats!

 • Statssekreteraren besökte Swedac

  Alla måste ställa in sig på ett nytt världsläge, där handeln blir en del av en förändrad geopolitik.
  Det var ett av de viktigaste budskapen när statssekreterare Håkan Jevrell besökte Swedac den 12 maj.

 • Webbinarium om flexibel el

  Funderar du på hur det svenska elsystemet kan användas mer flexibelt? Då ska du inte missa webbinaret ”Mer flexibilitet i elsystemet – hur når vi dit?”.

 • Webbinar om frihandelsavtal med Kanada

  Gör din verksamhet affärer i Kanada, eller planerar ni att göra det? Då finns en chans att lära sig mer genom EU:s webbinar om CETA*, frihandelsavtalet mellan EU och Kanada som nu varit aktivt i drygt fem år.

 • En veckas möten med IAF/ILAC

  Den 1-8 maj är världens nationella ackrediteringsorgan samlade i nordirländska Belfast – och framför datorerna.

 • Spännande juridik i statens tjänst

  Från bilbesiktning och remisser om förbud mot miniatyrschampoflaskor - till att stötta Regeringskansliet under Sveriges ordförandeskap i EU. Att vara jurist på Swedac ger inblick i vitt skilda världar.

 • Swedac bidrar till flexiblare elsystem

  Den 6 april lämnade fyra myndigheter in sina delrapporter till regeringen om främjande av flexibilitet i elsystemet. Renée Hansson, utredare på avdelningen för reglerad mätteknik, berättar här om Swedacs roll i uppdraget.

 • ISO/IEC 17025:2018 byts ut för medicinska laboratorier

  Medicinska laboratorier som är ackrediterade mot ISO/IEC 17025 måste senast i december 2025 ha bytt standard till SS-EN ISO 15189:2022. Swedac kommer inte längre att erbjuda tjänsten att ackreditera enligt ISO/IEC 17025 för medicinska laboratorier.
  I maj och juni anordnar Swedac flera informationsträffar om den nya standarden för berörda verksamheter.