Hoppa till innehållet

Nyheter

 • Hallå där Helena Antoni… ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC!

  För att se till att det finns en demokratisk insyn och ett medborgerligt inflytande har SWEDAC ett insynsråd med ledamöter från näringsliv, politik och organisationer. Ledamöterna bidrar med sina erfarenheter och ger råd till Ulf Hammarström, generaldirektör för SWEDAC och insynsrådets ordförande. Insynsrådet utses av regeringen.

 • 4 sätt att tänka på vägen mot ackreditering

  Swedac vore inte till mycket nytta utan kunderna som anlitar myndigheten. För det mesta går det utmärkt. Många är vana och har genomgått flera ackrediteringsprocesser. Men alla måste börja någonstans, och den som inte varit inblandad i ackrediteringar tidigare kan vara hjälpt av dessa ord på vägen.

 • Lediga tjänster

  Swedac arbetar med den kontroll och kvalitetssäkring som skapar förtroende för att produkter och tjänster är säkra. Nu söker vi bedömningsledare till enheten för industri.

 • Kvalitetssäkring i krisen – samma krav men i högre tempo

  Till helgen firas Europadagen runt om hela kontinenten. Årets tema är det europeiska samarbetet under corona-pandemin. Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström reflekterar kring den inre marknaden och behovet av kvalitetssäkring i högre tempo, under en kris.

 • Sveriges vattenleverantörer har sina mätare under kontroll

  Den senaste enkäten till Sveriges 274 vattenleverantörer besvarades av samtliga och visade att de har god koll på landets 1,6 miljoner mätare.
  — Det var en glad överraskning att så många mätare klarar kraven i våra föreskrifter, säger Hin Lau, avdelningen för reglerad mätteknik, Swedac.

 • Ny författning med föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

  Den 29 april 2020 publicerades Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2020:1) om ackreditering.

 • Ändring i STAFS 2009:26 om måttenheter

  Swedac har publicerat STAFS 2020:2, ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:26) om måttenheter.

 • Kvalitetssäkring av HVB ger ökad trygghet

  Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet inom socialtjänsten för unga människor som av olika skäl inte kan bo hemma. Nu finns det en standard för kvalitetssäkring av HVB.
  — Jag är säker på att om alla HVB jobbade efter standardens principer skulle vi ha bättre verksamheter, säger Magnus Pedersen, utredare på Swedac.

 • Riktlinjer för ackreditering under pandemin

  På grund av den pågående pandemin måste planerade tillsyner ibland skjutas upp. Samtidigt är det viktigt för tilliten att Swedac och ackrediterade organ fortsätter att agera enligt de principer som ackrediteringssystemet grundar sig på. Nu finns riktlinjer för hur det ska gå till.

 • Så ska du agera vid misstanke om ett falskt certifikat

  Allt fler hör av sig till Swedac med misstankar om falska certifikat för skyddsutrustning i vården.
  – Tyvärr ser vi att många falska certifikat cirkulerar över hela Europa just nu, säger Curt-Peter Askolin, bedömningsledare på Swedac.
  Här ger han råd om hur du kontrollerar om ett certifikat är äkta.