• Driftavbrott i Swedacs datasystem

  På onsdag eftermiddag och kväll, från klockan 12.00, pågår systemarbete i Swedacs datasystem, vilket innebär driftavbrott under eftermiddagen och kvällen för WebiDoc och SiteDoc.

 • Bättre miljö genom energikartläggning

  Nu kan alla större svenska företag börja kartlägga sin energianvändning. I förra veckan beslutade Swedac om ackreditering för de första företagen som certifierar de ledningssystem och experter som behövs för att göra jobbet.

 • Konferens om den inre marknaden

  Den 17 juni samlades drygt 150 representanter för myndigheter, företag, näringslivs- och konsumentorganisationer och andra intressenter i Bryssel för att diskutera hur den fria rörligheten av varor och regelefterlevnaden på den inre marknaden kan förbättras genom ökad kunskap, tydligare regler och förstärkt samarbete.

 • Nya MID-föreskrifter och mätinstrument som redan används

  Som Swedac tidigare informerat om gäller sedan den 20 april 2016 nya föreskrifter på mätinstrumentområdet, STAFS 2016:1 – STAFS 2016:12….

 • Snart dags för höstens bedömarutbildning

  24-27 oktober hålls en bedömarutbildning i Borås. Utbildningen fokuserar på Swedacs riktlinjer för tekniska bedömare och bedömningsledare.

 • Swedac debatterar kvalitet i äldreomsorgen

  I Dagens Samhälle skriver Swedac tillsammans med SIS, Swedish Standards Institute, om hur kvaliteten inom svensk äldreomsorg kan förbättras.

 • Samtal inleds om obligatorisk ackreditering för kontroll av oljeavskiljare

  Behov av tydligare krav och ökad harmonisering ligger bakom ett möte i höst, som branschen initierat, om kontroll av oljeavskiljare.

 • Seminarium om marknadskontroll i Almedalen

  ”Hållbara CE-märkta produkter – lagar och regler gör inte själva jobbet” är rubriken på den paneldebatt som Marknadskontrollrådets ordförande Peter Strömbäck deltar i torsdagen den 7 juli.

 • Fler förutsättningar på plats i arbetet med att införa redovisningscentraler för taxi

  Regeringen har beslutat om en förordning för redovisningscentraler för taxitrafik och Transportstyrelsen har därefter beslutat om fyra föreskrifter. Nu finns goda förutsättningar att klara den tidplan, som Skatteverket, Swedac och Transportstyrelsen tagit fram tillsammans.

 • Ny webbplats 27 juni

  Den 27 juni lanseras Swedacs nya webbplats. Ambitionen är att erbjuda en modernare och mer lättnavigerad webbplats än den tidigare. Det ska vara enkelt att hitta den information man söker, antingen via sökfunktionen eller via rubriker och menyer.