Hoppa till innehållet

Nyheter

 • Alla Swedacs avgifter oförändrade under 2021

  Swedacs avgifter blir oförändrade under nästa år. Skälet är pandemins påverkan på landets ekonomi.
  – Pandemin fortsätter och innebär stora ekonomiska påfrestningar på samhällsekonomin och inte minst för många företag, i år men också kommande år. Mot den bakgrunden måste vi alla se över hur vi kan bidra och myndigheten har därför beslutat att låta avgifterna vara oförändrade och att hantera ökade egna omkostnader inom rådande avgiftsnivå och ekonomi, säger Ulf Hammarström, generaldirektör för Swedac.

 • Se Swedacs webinar om framtidsfrågorna

  Den 19 oktober samlades deltagare från hela världen framför Swedacs webinar om framtiden för ackreditering. Under närmare fyra timmar diskuterades utmaningarna som väntar. Nedan kan du se det i sin helhet.
  - Jag har redan fått höra från deltagare att det var intressant att få lyssna på andras perspektiv i de här frågorna, säger Peter Kronvall, kommunikationschef Swedac.

 • Stort antal aviseringsmejl har gått ut från Swedac – uppdatering av en webbfunktion är orsaken

  Under det senaste dygnet har ett stort antal aviseringar om ändringar på Swedacs webbplats gått ut. Det är underhållsarbete på myndighetens webbplats som har orsakat de många utskicken. Den som nåtts av en eller flera aviseringar under det senaste dygnet kan bortse ifrån dessa.

 • Lediga tjänster

  Swedac söker avdelningschef samt bedömningsledare till ackrediteringsavdelningen, inom miljö och hälsa och inom industri.

 • ”Vi kan lära av varandra”

  Den 19 oktober samlas företrädare för ackrediteringsorgan, privata och statliga kunder, forskare, lagstiftare och företrädare för europeiska och globala intresseorganisationer för att ta delta i Swedacs webinar. Det handlar om framtiden för ackreditering som kvalitetssäkringsinstrument i samhället och de utmaningar som finns.
  – Jag hoppas att de som deltar ska bli inspirerade för ett fortsatt tankearbete. Det här är inte frågor som har ett slutligt svar. Det viktiga är att ha en diskussion där vi kan lära och inspireras av varandra, säger Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström.

 • Möt våra tekniska bedömare – Arieh Cohen

  När Swedacs bedömningsledare gör kontroller av exempelvis medicinska labb anlitar de experter inom de områden som krävs för varje respektive labb.

 • Möt våra tekniska bedömare – Agneta Wikman

  När Swedacs bedömningsledare gör kontroller av exempelvis medicinska labb anlitar de experter inom de områden som krävs för varje labb. Möt Agneta Wikman som är teknisk bedömare inom medicin med transfusionsmedicin som expertkunskap.

 • Tekniska bedömare ovärderliga för att systemet ska fungera

  Swedacs verksamhet vilar på många viktiga kuggar, en av dem är tekniska bedömare.
  — Utan dem hade vi inte kunnat utföra vårt jobb, säger Helen Nyman, enhetschef miljö och hälsa på Swedac.

 • Sanningen först ut i Swedacs nya föreläsnings-serie

  Nu startar Swedac en digital föreläsnings-serie. Först ut är Magnus Pedersen och Arne Lund, utredare på Swedac, som berättar om den färska standard som kan prova sanningen i ett påstående.

 • Bråda dagar inför nya samordningen av marknadskontrollen i EU

  Vid årsskiftet träder delar av EU:s nya förordning om en samordnad marknadskontroll i kraft. Arbetet är i full gång på Swedac som får ett utökat ansvar för bland annat samordningen med EU. Nyligen lämnades också den statliga utredningen in om hur Sverige ska ta sig an förordningen.
  – Det gör att det blir lite lättare att jobba framåt. Nu har vi kommit ett steg närmare på vägen mot att veta hur regleringen ska se ut, säger Anette Arveståhl, avdelningschef på avdelningen för juridik och handelsfrågor.