• Ny spellag från årsskiftet

  Information till den som vill bli ackrediterad för kontroll, provning eller certifiering av spelverksamheter.

 • Ändringar i Swedacs föreskrifter som träder i kraft 1 jan 2019

  För att uppfylla kraven i den nya utgåvan av ISO/IEC 17011 har det gjorts ändringar i ett flertal föreskrifter.

 • God jul och gott nytt år!

  Vi på Swedac vill tacka samarbetspartners och kunder för ett gott samarbete under det gångna året. En riktigt god jul och ett gott nytt år önskar vi er alla!

 • Efter en lång karriär på Swedac – nu går Merih Malmqvist Nilsson i pension

  Efter en lång karriär på Swedac går Merih Malmqvist Nilsson nu i pension. I den här intervjun berättar hon om sin tid på Swedac, uppdraget som tillförordnad generaldirektör och sina planer för pensionen.

 • Företag certifieras mot nya ledningssystemet för arbetsmiljö

  Ett drygt 40-tal företag i Sverige har blivit certifierade mot det nya ledningssystemet för arbetsmiljö, ISO 45001. Ett av de första företagen är bemanningsföretaget Montico i Tranås.

 • Kilot omdefinierat – så påverkas industrin

  Från och med den 20 maj 2019 kommer kilot, i likhet med övriga grundenheter i SI-systemet, att baseras på en fysikalisk konstant.

 • EA General Assembly i Bukarest

  Det högsta beslutande organet i den europeiska samarbetsorganisationen European Accreditation, (EA), General assembly, möttes i Bukarest den 21 och 22 november.

 • Goda nyheter för Swedac

  Regeringen föreslår i sin budgetproposition förstärkt anslag till Swedac.

 • Intresse för att arbeta inom Ceta-avtalet

  Handelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada har provisoriskt trätt i kraft vilket innebär att tullavgifter mellan länderna försvinner och dubbla produktprovningar undviks. Bland de som visat intresse för att arbeta med produktprovningar inom avtalet finns ett antal svenska ackrediterade organ.

 • ”Swedac har ett viktigt samhällsuppdrag”

  Målinriktad, uthållig och ganska lyhörd. Det är ord som Swedacs nya generaldirektör Ulf Hammarström använder för att beskriva sig själv. Han ser som sin viktigaste uppgift att leda förnyelsen av myndigheten och få en balanserad ekonomi i samband med omlokaliseringen till Borås.