Hoppa till innehållet

Nyheter

 • Möt Stina Benderix, ny chef för Avdelningen för ackreditering

  Hon gjorde en lista med kriterier för sitt önskejobb; gärna statligt, gärna internationellt utbyte, helst en myndighet som inte har huvudkontor i Stockholm - och gärna ett för henne okänt område.
  – Sen såg jag annonsen från Swedac och kunde pricka av allt!

 • Informationsträffar om ISO 15189:2022 arrangeras i vår

  Under de kommande tre åren ska den uppdaterade standarden SS-EN ISO 15189:2022 införas. Standarden berör ackrediterade medicinska laboratorier. Nu arrangerar Swedac informationsträffar för att guida berörda verksamheter i implementeringen.

 • Hallå där Magnus Pedersen som sitter i statens utredning av byggkontroll

  I september ska statens utredning av byggkontroll vara klar. Magnus Pedersen, utredare på Swedac, är en av experterna i utredningen.

 • Nu lanserar Swedac en podd om kvalitetsfrågor och utveckling

  Första avsnittet av Swedacs podd är ute. Ulf Hammarström, Swedacs generaldirektör, möter Judith Wolst, digital strateg. Fler avsnitt är redan planerade.

 • Den europeiska ramen för lagstiftning inom ackreditering och CE-märkning utvärderad

  EU:s lagstiftningsram för ackreditering och CE-märkning har utvärderats. Resultaten visar att lagstiftningen fungerar effektivt men att digitalisering och cirkulär ekonomi är områden som kan leda till att lagstiftningen behöver ses över framåt. Nu presenteras resultaten i en rapport.

 • Teknisk sprit nytt ackrediteringsområde

  Folkhälsomyndigheten ställer nya krav på verksamheter som handlar med teknisk sprit.
  Nu ska hanteringen av teknisk sprit kontrolleras av ett ackrediterat organ.
  I januari kan företag som är intresserad av att bli ackrediterade inom området få mer information i ett gratis webbinarium.

 • Framtidsspaning 2023

  2022 innebar oroligheter och stora prövningar för hela världen. Som i sin tur skapade utmaningar för Swedac. Vi lät generaldirektören och chefer för några av myndighetens olika avdelningar spana in i framtiden. Vad blir viktigast?

 • Tack för i år!

  Swedac tackar alla samarbetsparter, medarbetare och intressenter för ett fint 2022. Myndigheten önskar er härliga helger!

 • Nya föreskrifter om värmekostnadsfördelare

  Träder i kraft den 1 februari 2023.

 • Swedac får hyresgäst – högskolan flyttar in

  Swedac får en hyresgäst. Det är Högskolan i Borås som flyttar in i Swedacs lokaler under en period.
  – Det här är ett sätt för oss att använda våra lokaler på ett dynamiskt sätt. Givande för både oss och högskolan, säger Håkan Pettersson, avdelningschef på Swedac.