Hoppa till innehållet
Nyheter
 • Glad Påsk önskar Swedac

 • Ny version av standard för kompetensprövning

  Att delta i program för kompetensprövning är ett värdefullt redskap för ackrediterade laboratorier. De som arrangerar program för kompetensprövning kan ackreditera sig för att påvisa sin kompetens inom området. Nu uppdateras den standard som fastställer kraven för ackreditering inom området: ISO/IEC 17043.

 • Ökat ljus på klimatförändringar i standarder för ledningssystem

  International Accreditation Forum, (IAF) och International Organization for Standardization, (ISO) har publicerat ett gemensamt meddelande som lyfter fram de tillägg som görs i ett antal standarder för ledningssystem. Där betonas vikten av att ta med klimatförändringar som ett övervägande, inom sammanhanget för det aktuella ledningssystemet.

 • Mästare på att mäta

  Ena dagen bedömer han kalibreringslaboratorier för storheter inom längd, massa eller temperatur, nästa dag handlar det om bedömning av kontrollorgan för vattenmätare.
  – Variationen gör jobbet fortsatt intressant, säger Reine Johansson, som sedan 27 år arbetar som teknisk bedömare för Swedac.

 • Årets labbdagar lärorika

  Årets viktigaste mötesplats för svenska laboratorier, Labbdagarna, arrangerades 12-13 mars i Stockholm.
  – Det är alltid spännande att träffa engagerade och kunniga kollegor, säger Elisabeth Hallin-Bergvall, enhetschef, Swedac, som var en av talarna.

 • Swedacs årsberättelse 2023

  Även för Swedac präglades förra året av det alltmer spända geopolitiska läget och en teknologiutveckling som tog rejäla kliv framåt. Nu presenteras myndighetens årsberättelse som även innehåller en film där generaldirektör Ulf Hammarström har ordet.

 • ”Fysik var mitt favoritämne i skolan”

  Han har över tio år på Swedac i ryggsäcken och kan numera titulera sig enhetschef. Det hela började dock med en fascination för fysik och metrologi.
  – Fascinationen sitter i men det som ger mig energi och inspiration nu är att vägleda mina medarbetare i deras utveckling, säger Fredrik Langmead, enhetschef på Swedac.

 • ”Jag gillar att kunna påverka det som går att påverka”

  Hon valde biologi för att kunna bo och arbeta varsomhelst i världen. Efter tre vändor i USA är Elisabeth Hallin-Bergvall tillbaka i tonårstidens Huskvarna och sedan drygt ett år enhetschef för avdelningen Miljö och Hälsa på Swedac.
  – Det är ett så otroligt viktigt jobb! Tänk vad som skulle hända med tilliten till samhället om man blev sjuk varannan gång man drack vattnet, säger hon.

 • Ny rapport om framtidens energistationer i en föränderlig omvärld

  När du tankar bensin eller diesel finns ett konsumentskydd som ska öka tilliten att man betalar för den mängd du tankar. Detta skydd är ännu inte utvecklat för alternativa drivmedel, exempelvis el. Nu publicerar Swedac en rapport om hur myndigheten ser på en eventuell mätning på energistationer i framtiden.

 • Norge inspirerar till förenkling

  Myndigheten Swedacs avdelning för reglerad mätteknik, ARM, har varit på studiebesök hos sin motsvarighet i Norge; Justervesenet.