• Ny databas för ökad spårbarhet av certifieringar

  IAF introducerar en ny internationell databas där användare kan kontrollera om företag innehar ledningssystem som certifierats av ackrediterade organ.

 • Nu tillämpas det omdefinierade kilot i praktiken

  Den 20 maj firades Världsmetrologidagen för att uppmärksamma det mätsystem (SI) som de flesta länder gemensamt tillämpar. Årets högtidsdag sammanfaller med det historiska införandet av reviderade måttenheter.

 • Goda resultat från Swedacs kundenkät

  Swedac har sammanställt svaren från den årliga kundundersökning som genomförs bland ackrediterade kunder. Undersökningen visar att det totala intrycket av Swedac är fortsatt mycket gott.

 • Utökad kontroll av sjömackar

  Båtägare ska kunna vara säkra på att sjömackarnas bränslepumpar visar rätt. Sedan Swedac fått kännedom om att vissa sjömackars bränslepumpar inte är godkända för användning, kommer myndigheten att utöka sina kontroller av sjömackar under 2019.

 • Import och e-handel i fokus på seminarium

  Den 24 april arrangerades seminariet Din produkt, ditt ansvar 2019. Bakom seminariet står myndigheterna i Marknadskontrollrådet – där Swedac ansvarar för ordförandeskap och sekretariat – samt Svensk Handel och Teknikföretagen.

 • Ny lag om e-faktura samt Swedac byter fakturadistributör och fakturaadress

  Swedac byter fakturadistributör från OpusCapita till Visma Proceedo den 1 april.

 • Ny chefsjurist/avdelningschef för juridik och inre marknad

  Vi är glada att kunna hälsa Anette Arveståhl välkommen till Swedac som vår nya chefsjurist och chef för avdelningen för juridik och inre marknadsfrågor.

 • Certifiering av drönare snart verklighet

  Utvecklingen och användandet av drönare har skjutit i höjden. Men trots drönarnas snabba utbredning, har gemensamma EU-regler saknats. Nu står ett färdigt EU-regelverk redo att antas.

 • Energiledningssystem i reviderad upplaga

  Ledningssystemet för energi, ISO 50001, har blivit en populär standard bland energiintensiva företag. Sedan ett par månader finns en reviderad version av det certifierbara ledningssystemet.

 • Nya vägledningsdokument för informationssäkerhet och interna revisioner

  Swedac har publicerat nya vägledningsdokument för informationssäkerhetsarbete samt interna revisioner av ledningssystem för laboratorier och kontrollorgan.