Hoppa till innehållet
Nyheter
 • Fjällbacka är senaste orten som fått egen stämpel

  Sverige har idag 229 ortsmärkesstämplar – senaste tillskottet är stämpeln för Fjällbacka i Västra Götaland.

 • Med hjälp av AI vid morgondagens marknadskontroll

  Tatueringsfärg, elektroniska cigaretter och 3D-printade skulderblad. Utmaningarna är många och vitt skilda för de myndigheter som utgör Marknadskontrollrådet. Vid årets upplaga av Marknadskontrolldagen riktades ljuset mot vår digitala framtid.

 • Fokus på förenkling

  Under 2024 kommer Swedac satsa extra på att förenkla för företag och medborgare för att skapa en enklare vardag. Arbetet är ett led i ett regeringsuppdrag med fokus på att förenkla för företag. Nu finns en ny tjänst på hemsidan där man kan fylla i förslag på vad som bör förenklas.

 • Ulf Hammarström förordnas för ytterligare tre år som generaldirektör och chef för Swedac

  Regeringen har beslutat att ge Ulf Hammarström fortsatt förtroende som generaldirektör och chef för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac.

  – Jag är stolt och tacksam för att ha fått förnyat förtroende att under ytterligare tre år leda myndigheten, säger Ulf Hammarström.

 • Bilar och besiktning i blodet

  I över 30 år har bilar har varit en del av Christofer Erlandssons liv. Först i pappas verkstad, sedan på besiktningsföretag och till slut på Swedac som enhetschef inom fordon och kontroll.
  – Det är alltjämt ett spännande område, och något vi förbereder oss för mycket nu är hur fordonskontroll kan se ut i framtiden – då vi bland annat går mot en ökad elektrifiering, säger Christofer Erlandsson.

 • ”Jag är en statlig myndighetschef i hjärtat”

  Hennes första år på posten har präglats av en orolig omvärld, frågor om kvalitetsinfrastrukturens roll i samhället och Swedacs identitet som statlig myndighet.
  – Att få verka som chef i demokratibranschen och verkställa de folkvaldas vilja är något fantastiskt, säger Stina Benderix, chef för ackrediteringsavdelningen, Swedac.

 • Från läkemedel till engelska rosor

  Ända sedan hon började på naturvetenskapligt program på gymnasiet har kemi löpt som en röd tråd i livet.
  – Att ägna sig åt kemi är lite som att stå i köket, jag gillar det, säger Kristina Hallman, internationell och teknisk direktör, Swedac.

 • Nytt utsläppshandelssystem påverkar ackreditering

  EU-länderna är överens om att unionen ska vara helt klimatneutral år 2050. Det ambitiösa målet präglar även ackrediteringsvärlden. Nya EU ETS 2 är ett eget utsläppshandelssystem som berör aktörer som tillgängliggör bränsle inom vägtransporter, byggnader och mindre industrier.
  – Detta medför att ackrediteringsområdet utökas och verifieringsorgan kan redan nu kontakta oss på Swedac för vägledning om hur och när man ansöker om utökning av ackreditering eller om, om man inte har ackreditering för området idag, nyackreditering, säger Kaarlo Book, bedömningsledare på Swedac.

 • Glad Påsk önskar Swedac

 • Ny version av standard för kompetensprövning

  Att delta i program för kompetensprövning är ett värdefullt redskap för ackrediterade laboratorier. De som arrangerar program för kompetensprövning kan ackreditera sig för att påvisa sin kompetens inom området. Nu uppdateras den standard som fastställer kraven för ackreditering inom området: ISO/IEC 17043.