• Ny generaldirektör på Swedac

  Den 10 september tillträdde Ulf Hammarström som Swedacs nya generaldirektör. På Ulf Hammarströms CV finns flera tunga uppdrag från så väl svensk offentlig sektor som inom EU:s institutioner.

 • Ledningssystem för ökad krishanteringsförmåga

  Med ledningssystemet ISO 22301 kan verksamheter upprätta ett proaktivt och systematiskt arbetssätt för att avstyra kriser och andra störningar i system och arbetsprocesser. Swedac ackrediterar nu certifieringsorgan för bedömning mot standarden.

 • Tillförlitlig radonmätning med ackrediterade företag

  För att minska hälsoproblemen kopplat till radon i bostäder har regeringen beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Ett ackrediterat företag utför radonmätning efter aktuella standarder.

 • Gör så att andra kan ta saker för givet

  Nu utökar Swedac verksamheten i Borås. Vi söker dig som är ingenjör eller har en högskoleutbildning inom naturvetenskapliga ämnen och vill arbeta i en spännande miljö med kvalitetssäkring i olika branscher. 

 • Föreskrifter om ändring i STAFS 2011:33

  STAFS 2011:33, Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier är nu reviderade. Ändringarna har huvudsakligen föranletts av att det kommit en ny version av standarden SS-EN ISO/IEC 17025.

 • Regeringen har fattat beslut om ny generaldirektör för Swedac

  Ulf Hammarström har tidigare varit generaldirektör för Försvarsexportmyndigheten och har tjänstgjort närmare nio år i Bryssel, dels som direktör för industri- och marknadsdirektoratet vid European Defence Agency, dels som diplomatisk minister vid svenska EU-representationen. Han har tidigare även varit departementsråd i regeringskansliet. Ulf Hammarström tillträder sin tjänst den 10 september i år.

 • Tunga globala aktörer i nytt internationellt nätverk

  Den 20 juni höll UNIDO ett möte i Genève på temat "Good Governance in Developing Modern Quality Infrastructure Systems". Swedacs t f GD Merih Malmqvist Nilsson deltog i rollerna som ILAC-ordförande och som ordförande för det nya globala nätverket INetQI (International network of quality infrastructure).

 • E-handel i fokus för myndigheterna i Marknadskontrollrådet

  Vartannat år anordnas Marknadskontrolldagen för att diskutera hur marknadskontrollen kan effektiviseras och förbättras. Årets tema var den ökande e-handeln och vilka utmaningar det för med sig.

 • Swedac hjälper Jordanien med ackreditering

  Swedac hjälper Jordanien att bygga upp sin ackrediteringsverksamhet. En satsning som enligt Magnus Pedersen på Swedac kommer att gynna handeln i båda länderna.

 • Nio av 40 följer med Swedac till Borås

  Nio av de 40 personer som får sina tjänster flyttade till huvudkontoret när Swedacs stockholmskontor läggs ner har valt att följa med myndigheten till Borås. Det är betydligt fler än vid tidigare utlokaliseringar av statliga myndigheter, då i genomsnitt en av 20 medarbetare har flyttat med sin myndighet.