Hoppa till innehållet

Nyheter

 • Översikt över aktuella och kommande uppdateringar i krav- och vägledningsdokument

  Swedac bevakar förändringar som har betydelse för ackrediterad verksamhet i Sverige. Här presenterar myndigheten en översikt över aktuella och kommande uppdateringar i krav- och vägledningsdokument.

 • Swedac ackrediterar Dekra Automotive AB

  Dekra Automotive AB blir ackrediterade på nytt.
  Swedacs beslut verkställs omedelbart och innebär att Dekra på nytt har behörighet att utföra fordonskontroll.

 • Ökar kunskap om tillsyn

  Hur bär vi oss åt i Sverige när vi utövar tillsyn? För att höja kompetensen och dela erfarenheter finns ett nätverk där Mikael Schmidt, avdelningschef avdelningen reglerad mätteknik, är en av medlemmarna.

 • EU-gemensamt arbete för ökad cybersäkerhet

  Digitalisering har gjort många samhällsfunktioner enklare. Baksidan är en ökad sårbarhet. EU-kommissionen har nu enats om ett gemensamt regelverk för certifiering av cybersäkerhet.
  — Vi står i startgroparna för att börja ackreditera certifieringsorgan och laboratorier som ska verka enligt den nya förordningen, säger Magnus Pedersen, utredare, Swedac.

 • Så fungerar processen för att CE-märka personlig skyddsutrustning efter årsskiftet

  Under corona-pandemin har allt fler företag levererat skyddsutrustning till vården och fram till årsskiftet fanns möjlighet att ansöka om tillfälliga tillstånd. Nu är snabbspåret stängt och den ordinarie processen för att få skyddsutrustning godkänd på EU:s inre marknad har börjat gälla igen. Här guidar Swedac till processen.

 • Nordcharge tar nästa steg

  El och elfordon är ett av samhällets mest diskuterade områden. 2021 tog Swedac initiativ till ett samarbete med myndigheter i Norden, ansvariga för reglerad mätteknik, för att skapa enhetliga regler för hur laddning av elbilar ska mätas. Nu är projektet på väg in i nästa fas.

 • Swedac värd för GD-möte om Sveriges nya strategi för marknadskontroll

  Marknadskontrollen inom EU är på väg att förstärkas. Som ett led i detta ska alla medlemsstater till sommaren för första gången ta fram nationella strategier för marknadskontroll. Swedac har i uppdrag att ta fram ett förslag till Sveriges strategi. Nu ska generaldirektörerna för de berörda myndigheterna diskutera strategin för att lämna ett gemensamt förslag till regeringen.

 • SERMI allt närmare ackreditering

  Hantering av fordons-data, så kallad Vehicle RMI, skapar nya krav på auktorisering för oberoende verkstäder. I Europa är organisationen SERMI kontrollordningsägare och nu är ett antal viktiga pusselbitar på väg att falla på plats för att ackreditering inom området ska komma i gång.

 • DEKRA Automotive återkallar sitt överklagande

  DEKRA Automotive AB har den 28 december 2021 återkallat sitt överklagande av Swedacs beslut att återkalla ackrediteringen. Förvaltningsrätten i Jönköping…

 • Högsta förvaltningsdomstolen inhiberar inte Swedacs beslut mot Dekra

  Swedacs återkallande av Dekra Automotive AB:s ackreditering inhiberas inte. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade onsdagen den 22 december 2021 att inte pröva frågan. Beslutet innebär att Swedacs beslut att återkalla Dekras ackreditering fortsatt gäller, och att Dekra därför inte kan bedriva fordonsbesiktning i väntan på domstolens vidare beslut.