Hoppa till innehållet
Nyheter

Beslut om nya föreskrifter

Nya föreskrifter om vissa mätinstrument.

Den 7 maj beslutades följande nya föreskrifter:

Föreskrifterna är en del av det svenska genomförandet av mätinstrumentdirektivet (MID) och träder i kraft den 1 juli. De ersätter då de nu gällande föreskrifterna STAFS 2016:3 om gasmätare och volymomvandlare, STAFS 2016:9 längdmått och volymmått för utskänkning och STAFS 2016:10 om dimensionsmätinstrument.

Inom ramen för den allmänna översynen av Swedacs föreskrifter inom reglerad mätteknik har föreskrifterna arbetats om med syfte att förenkla förståelsen och göra de föreskrifter som genomför MID enhetliga. Föreskrifterna omfattar den kategori av instrument eller mått där det inte finns något tvingande krav på att använda dem i någon tillämpning. De riktar sig därför främst till tillverkare och importörer som vill märka sin produkt med ett CE-märke och den metrologiska tilläggsmärkningen.

De huvudsakliga ändringarna är:

  • bestämmelser om tillämpningsområde ändras för att tydliggöra att det inte alltid finns ett krav på märkning,
  • bestämmelser om ibruktagande tas bort för att förtydliga att det inte är den som tar i bruk ett instrument som ska säkerställa att instrumentet uppfyller kraven,
  • rättelser och uppdatering av referenser och
  • ändringar i fråga om disposition och språk.