Hoppa till innehållet
Tjänster

Swedac erbjuder ackreditering med flexibel omfattning. Det innebär att de som har tillstånd att använda sig av ackreditering med flexibel omfattning har rätt att exempelvis uppgradera, lägga till och ändra, till exempel använda metoder inom omfattningen av den medgivna ackrediteringen utan att i förhand meddela Swedac.

Ackreditering med flexibel omfattning förutsätter att organet följer sin rutin för införande av nya metoder. Swedac granskar och bedömer i efterhand metodändringar som gjorts inom ramen för den flexibla omfattningen.

Detta gör att den omfattning som presenteras på Swedacs webbplats inte alltid ger besked om vilka metoder det ackrediterade organet erbjuder. Organet ska alltid ha en uppdaterad lista över de metoder som är aktuella, och den ska kunna visas upp närhelst Swedac eller någon kund önskar.

Flexibilitet kan ges i olika hög grad, vilket ska framgå av ackrediteringsomfattningen.

Mer information finns i SWEDAC DOC 03:9.