Hoppa till innehållet
Om Swedac

Här finns aktuella upphandlingar av bedömartjänster och andra tjänster.

Här finns aktuell information om aktuella upphandlingar av bedömartjänster. Swedacs övriga upphandlingar annonseras via Mercell Opics databas.

Direktivstyrt förfarande

För att ta del av komplett upphandlingsdokumentation, frågor & svar och lämna anbud måste inloggning ske i upphandlingsverktyget.

För att lämna anbud till Swedac behöver du skapa ett leverantörskonto i TendSign:
Mercell TendSign Upphandlingsverktyg – Lämna anbud

Under valet välj upphandlande enhet – scrolla ner till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

Där har du även möjlighet att skapa en prenumeration med bevakningstjänst. Ett meddelande skickas till dig när en upphandling på ditt område annonseras.

Icke direktivstyrt förfarande

Sedan 1 februari 2022, är tidigare krav på elektronisk kommunikation borttaget när det gäller det icke direktivstyrda området.
Swedac ser helst att upphandlingsprocessen fortsätter att ske digitalt enligt ovanstående instruktion.

Upphandlingsdokumenten kan skickas till dig via e-post. Kontakta registrator@swedac.se . Anbud kan inte skickas via e-post men kan skickas per post till nedanstående adress:

Swedac
Box 878
501 15 Borås

Märk kuvertet med ”Anbud” och ärendenummer.

———————————————————————————————————

Upphandling av ramavtal avseende Bedömartjänster – Område IT (Icke-direktivstyrt förfarande)

Swedacs verksamhet omfattar såväl bedömning inför ackreditering som tillsyn av ackrediterade organ.

Vid dessa bedömningar använder Swedac sig delvis av externa bedömare/experter vilka granskar de ackrediterade organen.

Swedac kommer att upphandla en ”pool” av experter att avropa bedömningar från. De experter som kommer att anlitas ska kunna göra bedömningar bland annat hos kund.

Swedac söker experter inom följande kompetensområden:

  • IT

Anbud ska vara Swedac tillhanda senast 7 december 2022.