Här redovisar Swedac de beslut om återkallelse av ackreditering som myndigheten har tagit. Informationen ligger kvar i tre månader från publiceringsdatum. Återkallelse på egen begäran redovisas inte.

Swedac återkallar slutligt ackrediteringen för LMI AB, organisationsnummer 556074-7585, i dess helhet.
Laboratoriet har varit ackrediterat av Swedac som provningslaboratorium.

Swedac återkallar slutligt ackrediteringen för Tappen i Vargön AB, organisationsnummer 556796-3938 i dess helhet.
Bolaget har varit ackrediterat av Swedac för kontroll av egna fordonsreparationer.

2017-06-12