Här redovisar Swedac de beslut om återkallelse av ackreditering som myndigheten har tagit. Informationen ligger kvar i tre månader från publiceringsdatum. Återkallelse på egen begäran redovisas inte.

Swedac återkallar slutligt ackrediteringen för Thornblads Motorservice AB, organisationsnummer 556162-6341, i dess helhet.
Beslutet om återkallelse fattades den 18 maj 2018 och gäller med omedelbar verkan.
Bolaget har varit ackrediterat av Swedac för kontroll av egna fordonsreparationer.

2018-05-18