Här redovisar Swedac de beslut om återkallelse av ackreditering som myndigheten har tagit. Informationen ligger kvar i tre månader från publiceringsdatum. Återkallelse på egen begäran redovisas inte.

Bromés Autoservice AB
Ackrediteringen för kontroll av egna fordonsreparationer återkallas 2016-10-06.

CMS Group AB
Ackrediteringen för kontroll av egna fordonsreparationer återkallas 2016-11-30.