Här redovisar Swedac de beslut om återkallelse av ackreditering som myndigheten har tagit. Informationen ligger kvar i tre månader från publiceringsdatum. Återkallelse på egen begäran redovisas inte.

 

 

Swedac återkallar slutligt ackrediteringen för Kortedala Bilservice HB, organisationsnummer 969752-2911, i dess helhet.
Beslutet om återkallelse fattades den 26 januari 2018 och gäller med omedelbar verkan.
Bolaget har varit ackrediterat av Swedac för kontroll av egna fordonsreparationer.

2018-01-29

Swedac återkallar slutligt ackrediteringen för Muttern i Skövde AB, organisationsnummer 556460-8858, i dess helhet.
Beslutet om återkallelse fattades den 15 mars 2018 och gäller med omedelbar verkan.
Bolaget har varit ackrediterat av Swedac för kontroll av egna fordonsreparationer samt för kontroll av färdskrivare.

2018-03-15

Swedac återkallar slutligt ackrediteringen för Com-Radio Center i Lund AB, organisationsnummer 556209-4242, i dess helhet.
Beslutet om återkallelse fattades den 15 mars 2018 och gäller med omedelbar verkan.
Bolaget har varit ackrediterat av Swedac för besiktning av taxameterutrustning.

2018-03-15