Här redovisar Swedac de beslut om återkallelse av ackreditering som myndigheten har tagit. Informationen ligger kvar i tre månader från publiceringsdatum. Återkallelse på egen begäran redovisas inte.

Swedac återkallar slutligt ackrediteringen för Bilmo i Lund AB, organisationsnummer 556113-4189, i dess helhet.
Beslutet om återkallelse fattades den 21 november 2017 och gäller med omedelbar verkan.
Bolaget har varit ackrediterat av Swedac för kontroll av egna fordonsreparationer.

2017-11-27

Swedac återkallar slutligt ackrediteringen för Tornedalens Fordonsteknik AB, organisationsnummer 556526-5054, i dess helhet.
Beslutet om återkallelse fattades den 17 november 2017 och gäller med omedelbar verkan.
Bolaget har varit ackrediterat av Swedac för taxemeterkontroll.

2017-11-29

Swedac återkallar slutligt ackrediteringen för Express Kylservice AB, organisationsnummer 550831-2278, i dess helhet.
Beslutet om återkallelse fattades den 12 januari 2018 och gäller med omedelbar verkan.
Bolaget har varit ackrediterat av Swedac för trycksättning med gas.

2018-01-19