Hoppa till innehållet
Tjänster

Ibland återkallas ackrediteringar från Swedac, eller så väljer en organisation att själv återkalla sin ackreditering. De redovisas här och sparas i tre år.

Om Swedac ser brister hos en ackrediterad organisation påpekar Swedac vilka brister– avvikelser – som organisationen måste åtgärda. I allvarliga fall, exempelvis om organisationen inte klarar av att åtgärda avvikelserna, kan Swedac besluta om att återkalla ackrediteringen och därmed kan organisationen inte längre bedriva den verksamhet som är kopplad till ackrediteringen. Syftet är att säkerställa att de ackrediterade verksamheterna har förmåga att fortsätta bedriva sin verksamhet. Om de saknar den förmågan ska de inte längre ha möjlighet att utföra den verksamhet som är kopplad till ackrediteringen.