Hoppa till innehållet
Nyheter

Ta del av det senaste om ISO/IEC 17020

Standarden ISO/IEC 17020 är under förändring. Nästa steg i revideringsarbetet är två öppna informationsträffar där alla som är intresserade kan ta del av uppdateringar inom projektet. Ta chansen att få ett första intryck av förändringarna – träffarna sker digitalt den 19 juni.

Det är ISO/CASCO, en av kommittéerna inom ISO, som utvecklar och reviderar standarder, som håller i de digitala träffarna, som hålls på engelska. Det är också kommittén som nu presenterar sin så kallade committee draft av det förslag som tagits fram av en arbetsgrupp, där Swedac ingår.

Revideringen av standarder är något som sker löpande, och man brukar göra en utvärdering vart femte år. Den nuvarande ISO/IEC 17020 är från 2012, och har en gång tidigare blivit förlängd utan förändringar. Standarden har som syfte att fastställa kompetenskrav för organisationer som utför kontroller/besiktningar, samt krav på hur kontrollverksamheten ska bedrivas på ett opartiskt och konsekvent sätt.

Hur revideringen i slutändan kommer att se ut återstår att se till någon gång under hösten, då remissrundor och utvärderingar förväntas vara klara. Vad man kan säga redan nu är att förändringsarbetet syftar till att ta fram en tydligare standard med mindre utrymme för tolkning.

Den 19 juni hålls två informationsträffar, för att tillgodose allas tidszoner.

Delta via länkarna nedan:

Session 1 – June 19th, 09:00AM (CEST – UTC +2), Zoom: https://iso.zoom.us/j/96374441192?pwd=HVSOU6RraVeKpENjbfeIxExX1acOBN.1

Session 2 – June 19th, 15:00PM (CEST – UTC +2), Zoom: https://iso.zoom.us/j/91766131711?pwd=JKzPtMXazPVBUosnbFQuIIhyXbIicf.1