Hoppa till innehållet
Nyheter

Riskbaserat arbetssätt för marknadskontroll

När Marknadskontrollrådet, MKR, möttes – för första gången på plats hos Swedac i Borås – stod bland annat riskbaserat arbetssätt på agendan.
– Om vi till exempel upptäcker en container med skor från både Nike och Adidas är det en varningsklocka för piratkopior; de företagen skulle aldrig skicka skor i samma last, säger Albin Plevljak, verksamhetsexpert, Tullverket.

Rum fullt med människor som sitter runt ett bord och en presentation på en skärm framför dem.

Efter 24 år inom Tullverket, varav tio på underrättelseavdelningen, är Albin Plevljak idag expert på produktsäkerhet och immaterialrätt. Tillsammans med sin kollega Per Holgersson ger han en viss inblick i arbetet med marknadskontroll inom Tullverket. Myndigheten som hanterar 15 miljoner deklarationer om året, 40 000 om dagen.
– Det går av förklarliga skäl inte att kontrollera allt. Vi måste förlita oss på ett riskbaserat arbetssätt, prioritering och tajming, säger Albin.

Han kan inte heller i detalj redogöra för hur Tullverket bär sig åt men han kan dra några mer generella riktlinjer:
– Vi har en väl inarbetad riskanalys som ständigt förändras beroende på lagar, regler och vad som händer i omvärlden. Ibland gör vi prioriterade satsningar, som att exempelvis under en avgränsad period granska mobilladdare eller läkemedel.

– Vi prioriterar alltid ärenden där det finns misstanke om produkter som är farliga för konsumenter, säger Albin Plevljak.

Risker vad gäller hälsa, miljö eller säkerhet går helt enkelt före vissa administrativa fel.

Rum fullt med människor som sitter runt ett bord och en presentation på en skärm framför dem.
Flera myndigheter deltog på Marknadskontrollrådets möte i Borås.

Riskbaserat arbetssätt stod i fokus också när Veronika Hagman och Charlotte Björkbäck från Läkemedelsverket talade. De gav en inblick i vilka indikationer som får dem att göra tillsyner när det gäller exempelvis kosmetiska produkter och tatueringsfärg.

Som en röd tråd genom de båda dagarna av MKR:s möte löpte även olika aspekter av digitalisering och AI. På vilka vis kan det underlätta medlemmarnas arbete framöver?
– Det var temat också för Marknadskontrolldagen i Stockholm tidigare i vår och det är många som uttrycker att de tycker Swedac kommit längre i myndighetens arbete med frågorna och det är roligt att höra, säger Viktoria Lindberg Martinell, Swedac, som också rapporterade från vårens två möten med EUPCN (EU Product Compliance Network).

Karin Rumar från Kemikalieinspektionen talade om sin medverkan på ett möte där marknadskontrollmyndigheterna fick möjlighet att diskutera användningen av Digital Services Act, DSA.

Ytterligare en viktig beståndsdel av mötet var Marknadskontrollrådets handlingsplan som är en del av genomförandet av den nationella strategin.

Viktoria Lindberg Martinell:
– Vi hade en workshop om nästa års handlingsplan. Den är ett jätteviktigt underlag för oss som jobbar med att ta fram planen. Hur kan vi arbeta med ny teknik? Hur kan samarbetet mellan myndigheterna utvecklas? Deltagarna är alltid så engagerade och har så många bra idéer och tankar!

– Man påminns också varje gång vi har möte om hur viktigt det är att faktiskt träffas. Under pratet i fikapauser och luncher kan man få den där lilla extra informationen som man kanske inte riktigt hinner med annars.

Marknadskontrollrådets nästa möte äger rum 26 september.

Porträtt av Charlotte Björkbäck som kollar in i kameran och ler.
Charlotte Björkbäck, Läkemedelsverket.

Charlotte Björkbäck, Läkemedelsverket

Vad är mest aktuellt hos er av det som tagits upp här under dagarna?
– Vi arbetar med ett samverkansprojekt med landets kommuner angående marknadskontroll. Vi jobbar också mycket med DSA:n, alltså den nya förordningen Digital Services Act och hur den ska tolkas.

Vad tar du med dig härifrån?
– Ett bra utbyte av information och erfarenheter och mycket diskussioner om AI där jag lärt mig nya saker. Det blir alltid en helt annan diskussion när man möts fysiskt än digitalt.

Porträtt av Kim Reenaas som kollar in i kameran och ler.
Kim Reenaas, Arbetsmiljöverket.

Kim Reenaas, Arbetsmiljöverket

Vad är mest aktuellt hos er av det som tagits upp här under dagarna?
– Utvecklingen i de rättsakter som vi bedriver marknadskontroll inom och som jag tänker behöver förändras. Plus att vi förbereder för direktiv som ska bli förordning och utvecklar nya metoder enligt vad som beslutats. Regelimplementering och att följa den utvecklingen helt enkelt.

Vad tar du med dig härifrån?
– Metodutveckling – att höra om hur andra har gjort och kunna ta hjälp av deras erfarenheter.

– Plus det här med gemensamma projekt (joint actions) och artikel fyra i marknadskontrollförordningen. Och ICSMS, ett system för att rapportera sina kontrollärenden, som idag inte pratar med våra system och som man skulle behöva göra bättre. Effektivare och schysstare. 

Porträtt av Mikael Schmidt som kollar in i kameran och ler.
Mikael Schmidt, Swedac.

Mikael Schmidt, Swedac

Vad är mest aktuellt hos er av det som tagits upp här under dagarna?
– Det digitala teknikskiftet. Många pratar nu om hur AI potentiellt kan förändra vår bransch, exempelvis med mätinstrument som är tillräckligt begåvade för att självkalibrera sig och undersöka om de håller sig inom kraven. En sådan utveckling hade förändrat förutsättningarna för både bransch och myndigheter.

Vad tar du med dig härifrån?
– Studiebesöket på Smart Textiles här på Textilhögskolan! Deras sätt att vända och vrida på perspektiv. De har vad de kallar en Do tank, stället för Think tank, där man adresserar flera intressanta problem. Exempelvis vad Sverige, som knappt längre har någon textilproduktion, hade kunnat göra inom branschen; kläder som kan komposteras eller lagas med hjälp av AI till exempel.