Hoppa till innehållet
Nyheter

Gemensamma insatser för mätningar att lita på

Vi lever i en global värld. Det vi använder i vår vardag kan vara tillverkat nästan var som helst. Att ha gemensamma sätt att se på mätningar och hur mätinstrumenten kontrolleras är därför av största vikt. Ett sätt som Swedac arbetar för detta är genom den europeiska metrologiorganisationen Welmec.

På Swedac är det Avdelningen för reglerad mätteknik som jobbar med frågor om legal metrologi – alltså standarder och legala krav kring mätning. I organisationen Welmec träffar man motsvarande europeiska nationella myndigheter för att tillsammans utveckla och stödja harmonisering av standarder och andra kravdokument för att ta fram bästa praxis.

Porträtt av Samuel Pena Hernandez som kollar in i kameran och ler.
Samuel Pena Hernandez.

Swedacs Samuel Pena Hernandez deltog nyligen på Welmecs konferens i Riga och redovisade där sin del i en samordnad marknadskontrollinsats som utförts tillsammans med flera medlemsstater.
– Enligt den nya marknadskontrollförordningen har vi fått större befogenheter att kunna kontrollera de varor som säljs. Vi har till exempel mandat att kräva att aktörer på internet ska kunna tillhandahålla uppgifter om vem som är ansvarig för varan och den tekniska dokumentationen, säger Samuel Pena Hernandez.

Så tillsammans med andra länder begärde man ut dessa uppgifter från marknadsplatser på nätet som sålde mätinstrument. En stor andel av de tillfrågade sajterna svarade. Något som i sammanhanget kan ses som positivt.
– Vi upplevde att många var medvetna om att de ska svara på detta. En faktor kan vara att regelverket inom legal metrologi är väl känt bland aktörerna i respektive sektor.

Andra saker som diskuterades i Riga var hur man ska förhålla sig till mätinstrument som kan uppdateras på distans. Ett mätinstrument – säg en elmätare – som får en uppdatering av mjukvaran kan i vissa fall enligt lagen räknas som en ny produkt och ska därför kontrolleras igen.

Det presenterades också en genomgång av vilka olika nationella krav för mätare i bruk som finns i EU.
– Här kan det vara intressant att känna till att vi i Sverige reglerar minst i EU när det kommer till mätteknik. Varje land får bestämma om man vill ha krav på mätare i bruk. I Sverige begränsas nationell reglering till situationer där mätinstrument används i konsumentavseende, exempelvis butiksvågar – men i övriga EU omfattar nationell lagstiftning fler krav än i Sverige, såsom transaktioner mellan företag.

Ett skäl till att det är viktigt att träffas och diskutera dessa frågor gemensamt är att hitta en harmoniserad syn för att skapa lika villkor inom hela EU-marknaden.