Hoppa till innehållet
Nyheter

Nytt multilateralt avtal för Swedac – borgar för trygg internationell handel

Ett nytt avtal där Swedac inom vissa områden blivit godkänt av den internationella organisationen IAF (Internation Accreditation Forum) är på plats. Avtalet medför att organ som är ackrediterade av Swedac i Sverige även kan använda kvalitetsstämpeln utanför EU:s gränser.
– Detta underlättar handel då nya verifieringar inte behöver göras om, säger Kristina Hallman, internationell och teknisk direktör, Swedac.

porträtt av Kristina Hallman som kollar rakt in i kameran och ler.
Kristina Hallman, internationell och teknisk direktör, Swedac.

Sedan mitten av mars är Swedac signatär till IAF:s så kallade Multilateral Recognition Agreement (MLA) för validering och verifiering enligt ISO/IEC 17029. Standarden är relativt ny och används bland annat för att garantera tillförlitliga verifieringar av utsläpp av växthusgaser. Swedac är sedan tidigare signatär för samma standarder inom EA (European Accrediation) och det nya signatär-avtalet är en direkt följd av detta.
– Swedac är med i EA:s motsvarande MLA för samma standarder sedan november 2022. När nu IAF har gjort en utvärdering av EA:s arbetssätt, har Swedac även blivit godkänt för IAF:s MLA, säger Kristina Hallman.

Hon menar att det nya avtalet kommer underlätta för ackrediterade organ som vill bedriva verksamhet även utanför EU:s gränser.
– Det betyder att man kan lita på det svenska ackrediterade organet i hela världen – vilket underlättar handel och effektiviserar arbetet.

Under året kommer Swedac även bli utvärderat av EA för sitt arbete. Alla ackrediteringsmyndigheter som ingår i EA:s nätverk går igenom en så kallad referentbedömning vart fjärde år. Referentbedömningen är en bärande del i de multilaterala avtal som reglerar hur ackreditering hanteras i Europa och i förlängningen globalt.

Läs mer på IAF:s hemsida här.