Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om EEG-märkning, vilken märkning innebär att de märkta flaskorna kan exporteras fritt inom EU. PDF-filen innehåller STAFS 1993:16 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 1993:16
Ändringsförfattningar: STAFS 2011:7
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Celexnummer: 31975L0107