Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 1993:16) om EEG-märkning av flaskor som tjänar som mätbehållare. Ändring av rubriken; ändring av 4 §; ändring av punkten 7.1.1 i bilaga 1.
Grundförfattning: STAFS 1993:16
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon