Information

Beskrivning: Föreskriften är en ny grundförfattning som reglerar de allmänna krav som ställs på anmälda och utsedda organ, brukarens kontrollorgan och erkända tredjepartsorganisationer. Föreskriften ersätter Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter för organ utsedda för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse under avtal om ömsesidigt erkännande (MRA) (STAFS 2002:5) och allmänna råd, Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ och Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:6) om anmälda organ inom vissa områden.
Bemyndigande: 6 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll

Relaterade ämnesområden