Information

Beskrivning: Föreskrifterna gäller konstruktion, bedömning av överensstämmelse och märkning av icke-automatiska vågar. PDF-filen ovan innehåller STAFS 2016:12 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2016:12
Ändringsförfattningar: STAFS 2018:5
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Celexnummer: 32014L0031

Relaterade ämnesområden