Information

Beskrivning: Föreskrifter har upphävts genom STAFS 2016:12 Grundförfattning: STAFS 2007:18 , Ändringsförfattningar: STAFS 2011:16, STAFS 2012:14
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon samt 7 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll.
Celexnummer: 390L0384