Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd om icke-automatiska vågar. Ändring av 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 § och bilaga 1.
Grundförfattning: STAFS 2016:12
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon.