Information

Beskrivning: Föreskrifterna gäller för mätsystem avsedda för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder (volym eller massa) av andra vätskor än vatten. Tvingande krav finns för mätsystem som används av en näringsidkare vid försäljning till enskild konsument av bränsle som drivmedel eller för uppvärmning av bostäder.
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Celexnummer: 32014L0032

Relaterade ämnesområden