Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vattenmätare och om ibruktagande av vattenmätare.
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon och 7 § förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare.
Celexnummer: 32014L0032, 32015L0013, 32018L2002

Relaterade ämnesområden