Information

Beskrivning: Ikraftträdande: Föreskrifterna träder i kraft 2022-10-01 och ersätter de tidigare gällande föreskrifterna på området, STAFS 2016:2. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vattenmätare och om ibruktagande av vattenmätare.
Bemyndigande:

4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon och 7 § förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare.

Celexnummer: 32014L0032, 32015L0013, 32018L2002

Relaterade ämnesområden