Information

Beskrivning: Författningen upphävs genom STAFS 2022:8 från den 1 januari 2023.
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Celexnummer: 32014L0032

Relaterade ämnesområden