Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om elmätare upp till och med 63 ampere som är avsedda för mätning av aktiv elenergi i bostäder, butiks- och kontorslokaler samt lätta industrier.
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Celexnummer: 32014L0032

Relaterade ämnesområden